settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir Kristīgais garīgums?

Atbilde


Brīdī, kad piedzimstam no jauna, mēs saņemam Svēto Garu, kurš apzīmogo mūs līdz pašai atbrīvošanas dienai (Ef.1:13, 4:30). Jēzus apsolīja, ka Svētais Gars vadīs mūs ”visā patiesībā” (Jņ.ev.16:13). Daļa no šīs patiesības ir Dieva lietu pieņemšana un to attiecināšana uz savām dzīvēm. Kad šis attiecinājums tiek ieviests, tad ticīgais izvēlas atļaut Svētajam Garam kontrolēt sevi. Patiess Kristīgais garīgums ir balstīts uz tādu apjomu un pakāpi kādā piedzimušais no jauna ticīgais atļauj Svētajam Garam vadīt un kontrolēt savu dzīvi.

Apustulis Pāvils pavēl ticīgajiem būt piepildītiem ar Svēto Garu. ”Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni” (Ef.5:18). Lietotais laiks šinī pantā ir nerimtīgs, kas nozīmē, ka jāturpina nepārtraukti piepildīties ar Svēto Garu. Piepildīties ar Svēto Garu nozīmē atļaut Viņam būt pilnīgā kontrolē pār savām dzīvēm, piekāpties pašu miesiskās dabas vēlmēm. Šinī pantā Pāvils norāda arī uz salīdzinājumu. Esot zem alkohola iedarbības persona izrāda noteiktas raksturīgas īpašības, kas izpaužas kā neskaidra runa, nedroša gaita un vāja lēmumu izvēle. Tieši tāpat kā alkohola ietekmē cilvēks izrāda noteiktas uzvedības īpašības, tāpat arī jaunpiedzimusī persona Svētā Gara ietekmē izrādīs noteiktas uzvedības īpašības. Šīs īpašības mēs varam atrast vēstulē Galatiešiem 5:22-23, kur tās ir nosauktas par ”Gara augļiem” Tas ir patiess Kristīgais garīgums, kas radies Svētajam Garam darbojoties ticīgajā un caur ticīgo. Šādas raksturīgas pazīmes jeb īpašības neviens cilvēks nav spējīgs attīstīt ar paša spēkiem vien. Jaunpiedzimusī persona, kas tiek Svētā Gara vadīta iemantos attiecīgu runu, nepārtrauktu garīgo uzvedību un izdarīs izvēles pamatojoties uz Dieva Vārdu.

Tāpēc savās ikdienas attiecībās ar Kungu Jēzu Kristu mēs pakļaujam savas dzīves Svētā Gara vadībai. Kristiešu garīgums iekļauj izvēles, kuras pieņemam un izdarām, lai ”zinātu un augtu.” Tas nozīmē to, ka esot ticīgie mēs izdarām izvēli uzturēt komunikāciju ar Svēto Garu caur grēku izsūdzēšanu (1.Jņ.1:9). Apbēdinot Svēto Garu (Ef.4:30; 1.Jņ.1:5-8) mēs uzceļam barjeru starp sevi un Dievu. Pakļaujoties Svētajam Garam mūsu attiecības ir atvērtas un nepārtrauktas (1.Tes.5:19). Kristiešu garīgums ir apzināta sadraudzība ar Kristus Garu, nepārtraukta un netraucēta caur miesīgumu un grēku. Kristīgais garīgums aug, kad jaunpiedzimušais ticīgais izdara nepārtrauktu izvēli pakļauties Svētajam Garam.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir Kristīgais garīgums?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries