settings icon
share icon
Jautājums

Kā es varu piedot tiem, kas grēko pret mani?

Atbilde


Visiem kādreiz ir nodarīts pāri, katrs no mums kādu reizi ir bijis aizvainots un pret visiem ir grēkots. Kā Kristiešiem vajadzētu uzvesties gadījumos, kad citi sāpina? Saskaņā ar Bībeli mums jāpiedod. Vēstulē Ef.4:32 ir teikts: ”Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū ir piedevis jums.” Teiktais vēstulē Kol.3:13 arī skan līdzīgi: ”Esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams, - kā Kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs.” Abi panti skaidri saka to, ka jāpiedod, kā Dievs ir piedevis mums. Kāpēc jāpiedod? Tāpēc, ka Dievs ir piedevis mums! Tomēr tiem, kas nav Kristieši, nav Dieva piedošanas. Tāpēc viņiem nav spēka un vēlēšanās piedot citiem.

Ja tie, kas mums darījuši pāri nožēlotu un ar skumjām sirdī nāktu pie mums lūgt piedošanu, tad piedod būtu viegli un vienkārši. Bet Bībele māca, ka mums jāpiedod visiem bez izņēmuma; māca to, ka piedošanai ir jābūt beznosacījuma. Ja nepiedodam īsti un no sirds, tad demonstrējam aizvainojumu, rūgtumu un dusmas; šīs jūtas nav patiesa Kristieša rakstura īpašības. Kunga lūgšanā mēs lūdzam, lai Dievs piedod mums mūsu grēkus, kā mēs piedodam citiem, kas grēko pret mums (Mt.ev.6:12). Mt.ev.6:14-15 Jēzus teica šādus vārdus: ”Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debesu Tēvs arī jums piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu Tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos.” Salīdzinot ar citiem Rakstiem šis ir vislabākais izskaidrojums attiecībā uz piedošanu. Ja cilvēki nespēj piedod citiem, tad viņi nav pieredzējuši patiesu piedošanu no Dieva.

Jebkurā gadījumā, kad nepaklausām Dievam, mēs grēkojam pret Viņu. Katru reizi, kad sāpinām cilvēku, mēs grēkojam ne tikai pret sāpināto, bet arī pret Dievu. Tikai tad, kad apjaušam cik lielā mērā Dievs ir piedevis mums, mēs saprotam, ka mums nav nekādu tiesību aizturēt šo žēlastību un nepiedod citiem. Neviens cilvēks nav spējīgs grēkot pret mums tik bezgala daudz, cik mēs esam grēkojuši pret Dievu. Ja Dievs ir dāvājis mums tik bezgalīgi milzīgu piedošanu, tad kā gan mēs varam nepiedot citiem viņu sīkos grēkus pret mums? Alegorija, ko Jēzus stāsta Mateja evaņģēlijā 18:23-35 ir spēcīga šīs taisnības ilustrācija. Dievs ir apsolījis piedošanu visiem, kas nāk pie Viņa un to lūdz. Viņš piedod visā pilnībā (1.Jņ.1:9). Piedošanas pakāpei nedrīkstētu būt nekādu robežu tieši tādā pašā veidā, kā Dievs ir piedevis mums. Dievs piedošana ir beznosacījumu, neierobežota un bezgalīga (Lk.ev.17:3-4).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā es varu piedot tiem, kas grēko pret mani?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries