settings icon
share icon
Jautājums

Kas es esmu Kristū?

Atbilde


Saskaņā ar 2.vēstulē Kor.5:17 rakstīto mēs esam jaunas radības: ”Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns.” Grieķu valodā vārdam ” jauns” Bībelē ir divi tulkojumi. Pirmais, neos, attiecas uz kaut ko, kas ir radīts tikko, bet tāda lieta jau ir pastāvējusi. Šinī pantā attiecībā uz vārdu ” jauns” ir lietots cits vārds, kainos un tas nozīmē - ”radīts kaut kas jauns, kam līdzīga nav visā eksistencē.” Ja mēs esam Kristū, tad esam pilnīgi jaunas radības, tieši tāpat kā sākumā Dievs radīja debesis un zemi to oriģinālajā veidā – Viņš tos radīja no nekā un tāpat Viņš dara arī ar mums. Viņš nevis padara mūs tikai tīrus, bet gan Viņš rada mūs pilnīgi no jauna. Esot Kristū mēs piederam pie ”dievišķās dabas” (2.Pēt.1:4). Dievs Pats Svētā Gara personā iemājo mūsu sirdīs. Mēs esam Kristū un Viņš ir mūsos.

Esot Kristū mēs esam reģenerēti, atjaunoti, piedzimuši atkal un šī jaunā radība ir garīgi noskaņota, turpretim vecā, miesiskā daba bija noskaņota miesiski. Jaunā radība veido attiecības ar Dievu, paklausa Viņa gribai un ir nodevusies kalpot Viņam. Šīs ir rīcības, ko vecā daba nebija spējīga veikt vai pat vēlēties. Vecā daba ir mirusi dodot vietu Garam un pati par sevi nav spējīga atjaunoties. Esot Kristū tagad ir padarīti dzīvi visi tie, ”kuri bija miruši savos pārkāpumos un grēkos” (Ef.2:1). Atdzīvināšana var notikt tikai un vienīgi ar pārdabisku spēku, kas notiek tad, ja mēs nākam pie Kristus un Viņš iemiesojas mūsos. Kristus dod mums pilnīgi jaunu, svētu un neuzpērkamu dzīvi. Mūsu vecā dzīve, kas iepriekš bija mirusi Dieva acīs sakarā ar grēku, tagad ir apbedīta un mēs esam augšāmcēlušies, lai ”dzīvotu atjaunotā dzīvē” kopā ar Viņu (Rom.6:4).

Piederot Kristum mēs esam savienoti ar Viņu un vairāk neesam grēka vergi (Rom.6:5-6); mēs esam padarīti dzīvi (Ef.2:5); mēs esam pielāgoti Viņa tēlam (Rom.8:29); mēs esam brīvi no notiesāšanas un dzīvojam saskaņā ar Garu, bet ne miesu (Rom.8:1); mēs esam daļa no Kristus miesas kopā ar citiem ticīgajiem (Rom.12:5). Ticīgais saņem jaunu sirdi (Eceh.gr.11:19) un ir svētīts ar ”visa veida garīgu svētību debesīs Kristū Jēzū” (Ef.1:3).

Mēs varam brīnīties, kāpēc tad mēs nedzīvojam dzīves, kā tas ir aprakstīts, pat ja nododam savas dzīves Kristum un esam droši par pestīšanu? Tas ir tāpēc, ka mūsu jaunā daba dzīvo vecajā ķermenī; jaunā daba pieder mūsu vecajam miesiskajam ķermenim un tādējādi šīs divas dabas ir nesaskaņā un cīnās viena ar otru. Vecā daba ir mirusi, bet jaunajai dabai joprojām ir jāizcīna vieta vecajā ”mājvietā.” Ļaunums un grēks joprojām ir klātesošs, bet ticīgais tagad to redz jaunā perspektīvā un tie vairs nekontrolē ticīgo, kā to bija darījuši iepriekš. Esot Kristū mēs tagad varam izvēlēties nepadoties grēkam, turpretim vecā daba to nespēja. Tagad mums ir dota izvēle – uzturēt un ļaut sevī augt jaunajai dabai caur Dieva Vārdu, lūgšanām un paklausību, vai arī atļaut darboties vecajai dabai noraidot visas šīs labās lietas.

Esot Kristū mēs ”paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis” (Rom.8:37) un varam līksmoties savā Glābējā, kurš visas lietas padara iespējamas (Fil.4:13). Kristū mēs esam mīlēti, mums ir piedots un mēs esam drošībā. Kristū mēs esam adoptēti Dieva jaunajā ģimenē, attaisnoti, izpirkti, samierināti ar Dievu un Viņa izvēlēti. Kristū mēs esam vinnētāji, piepildīti ar prieku un mieru. Kā arī mums ir droši garantēta patiesa, jēgpilna dzīve. Kāds brīnišķīgs Glābējs ir Kristus!

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas es esmu Kristū?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries