settings icon
share icon
Jautājums

Ko Bībele saka par garīgo karu/ cīņu?

Atbilde


Attiecībā uz garīgo cīņu tiek pielaistas divas nopietnas kļūdas - tās pārspīlēšana un tās nenovērtēšana. Ir tādi, kas par katru grēku, konfliktu un problēmu vaino dēmonus, kas būtu jāizdzen. Citi atkal visā pilnībā noraida garīgo sfēru un faktu, kas ir mācīts Bībelē, ka katra mūsu cīņa, ir cīņa pret garīgajiem spēkiem. Gūt panākumus garīgajā karā var tikai un vienīgi atrodot līdzsvaru starp Bībelē teikto. Jēzus bieži izdzina dēmonus un ārstēja cilvēkus nepieminot neko par dēmoniskumu. Apustulis Pāvils māca Kristiešus - izcīnīt cīņu pret grēku pašiem sevī (Rom.6) un cīnīties pret ļaunumu (Ef.6:10-18).

Ef.6:10-12 paziņo - ”Un beidzot – esiet stipri Kungā un viņa spēkā varenībā! Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs.” Šis teksts māca ļoti svarīgu atzinumu - mēs varam būt stipri tikai un vienīgi Tā Kunga spēkā, tie ir Dieva ieroči, kas mūs aizsargā, un mūsu garīgās cīņas ir cīņas pret pasaules ļaunumu.

Spēcīgs piemērs mums ir dots galvenā eņģeļa Miķeļa personā Jūdas vēstules 9.nodaļā, kur ir parādīts, ka varam būt stipri tikai Tā Kunga spēkā. Miķelis, iespējams visspēcīgākais Dieva eņģelis nenosodīja Sātanu, bet gan teica: ”tas Kungs lai tevi soda!” Jņ.atkl.gr.12:7-8 ir teikts, ka pasaules gala beigās Miķelis sakaus Sātanu. Kā arī, kad viņš nāca konfliktā ar Sātanu, viņš tam pārmeta Dieva vārdā, bet ne savā. Tikai un vienīgi caur mūsu attiecībām ar Jēzu Kristu mums ir vara pār Sātanu un viņa dēmoniem. Un tikai Viņa vārdā mums ir spēks Sātanu noraidīt un apsaukt.

Ef.6:13-18 uzskaita visus garīgos ieročus, ko Dievs ir devis - gurnus apjozt ar patiesību; aplikt taisnības bruņas; apaut kājas ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; turēt ticības vairogu; uzlikt pestīšanas bruņu cepuri; tvert gara zobenu, kas ir Dieva vārds un lūgšanas Garā. Ko šie garīgie ieroči simbolizē garīgajā cīņā? Mums jārunā taisnība pret Sātana meliem. Mēs varam gūt atpūtu un mieru faktā, ka esam pasludināti par taisniem, jo Kristus upurēja Sevi mūsu labā. Mums jāsludina evaņģēlijs neskatoties uz to, cik daudz pretestības saņemam. Neskatoties uz uzbrukumiem, mums nav jāšaubās savā ticībā. Mūsu maksimālā aizsardzība ir tajā, ka esam droši par savu pestīšanu un nekādi garīgie spēki mums to nevar atņemt. Ierocis ar ko uzbrūkam mēs ir Dieva vārds, bet ne mūsu domas un jūtas. Mums jāseko Jēzus piemēram un jāatpazīst, ka visas garīgās uzvaras ir iespējamas tikai caur lūgšanām.

Jēzus ir mūsu galīgais un maksimālais piemērs garīgajās cīņās. Ievērojiet, kā Jēzus izturējās pret Sātana uzbrukumiem, kad Viņš bija kārdināts tuksnesī (Mt.ev.4:1-11). Katrs kārdinājums tika atbildēts vienā un tajā pašā veidā – ”Stāv rakstīts.” Jēzus zināja, ka Dieva vārds ir visspēcīgākais ierocis cīņā ar Sātanu. Ja Pats Jēzus izmantoja Dieva Vārdu stājoties pretī Sātanam, vai mēs iedrošināsimies darīt savādāk?

Svarīgs piemērs kā neiesaistīties garīgajā cīņā ir ņemt piemēru no septiņiem Skevas dēliem. ”Arī daži apkārtklejojoši jūdu eksorcisti sāka piesaukt Kunga Jēzus vārdu pie ļauno garu apsēstiem, sacīdami – zvērinu ar Jēzu, kuru sludina Pāvils. Tā darīja kāda jūdu augstā priestera Skevas septiņi dēli. Tad ļaunais gars tiem sacīja – Jēzus man ir zināms, un pazīstu Pāvilu, bet kas esat jūs? Pēkšņi cilvēks, kam bija ļaunais gars metās viņiem virsū un ar spēku pievārēja viņus, tā kā tie kaili un savainoti aizbēga no tā nama” (Ap.d.19:13-16). Septiņi Skevas dēli lietoja Jēzus vārdu. Tas nav pietiekami lietot vārdu. Septiņiem Skevas dēliem nebija nekādu attiecību ar Jēzu. Tāpēc vārdi bija tukši un bez jebkāda spēka un ietekmes. Skevas dēli bija paļāvušies vienīgi uz metodi kā tādu. Viņi nebija paļāvušies uz Jēzu kā savu Kungu un Glābēju, kā arī viņi neizmantoja Dieva Vārdu savā garīgajā cīņā. Kā rezultātā viņi saņēma pazemojošu kaunā krišanu. Lai mēs mācāmies no Skevas dēlu dotā piemēra un vadam garīgās cīņas saskaņā ar Bībelē teikto.

Tātad, kā gūt uzvaru garīgajās cīņās? Pirmkārt, mums jāpaļaujas uz Dieva Vārdu, ne savu. Otrkārt, mēs apsaucam un pamācam Jēzus Vārdā, ne savā. Treškārt, mēs aizsargājam sevi ar visiem Dieva dotajiem ieročiem. Ceturtkārt, cīnāmies ar gara zobenu – Dieva Vārdu. Un vienmēr turam prātā, ka, lai arī cīnāmies pret Sātanu un viņa dēmoniem, tomēr ne katrs grēks vai problēma ir dēmons, kas būtu jāapsauc.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko Bībele saka par garīgo karu/ cīņu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries