Kā es varu evanģelizēt draugus un ģimeni neaizvainojot un neatgrūžot tos?


Jautājums: Kā es varu evanģelizēt draugus un ģimeni neaizvainojot un neatgrūžot tos?

Atbilde:
Katram Kristietim ir ģimene, draugi, kolēģi vai paziņas, kas nav Kristieši. Dalīties ar viņiem evaņģēlijā un stāstīt par labajām vēstīm varētu būt ļoti grūti, un tas var būt vēl grūtāk, ja ar kādu no viņiem pastāv tuvas, emocionālas attiecības. Bībele saka, ka daži var pat justies aizskarti vai aizkaitināti dzirdot evaņģēliju (Lk.12:51-53). Lai arī kā, mums ir pavēlēts stāstīt par evaņģēliju un nekādi aizbildinājumi nevar to atcelt (Mt.28:19-20; Ap.d.1:8; 1.Pēt. 3:15).

Tātad, kā mēs varam pasniegt evaņģēliju savai ģimenei, draugiem, kolēģiem vai paziņām? Vislabākais, ko varam darīt - lūgties par viņiem. Lūdzaties, lai Dievs pārmaina viņu sirdis un atver viņu acis (2.Kor. 4:4). Lūdzaties, lai Dievs pārliecina viņus par Viņa mīlestību pret viņiem un viņu vajadzību pēc pestīšanas caur Jēzu Kristu (Jņ.ev.3:16). Lūdzaties, lai Dievs dod jums gudrību un sapratni palīdzēt viņiem (Jēk.1:5). Kā arī mums pašiem jādzīvo dievbijīgu Kristiešu dzīvi, lai viņi var redzēt tās pārmaiņas, ko Dievs ir ieviesis mūsu dzīvēs (1.Pēt.3:1-2). Kā Sv. Francis no Assisi vienreiz teica: ”sludini evaņģēliju visos laikos un ja nepieciešams izmanto vārdus. ”

Beidzot, mums jāvēlas to darīt un jābūt drošsirdīgiem daloties labajās vēstīs. Paziņojiet pestīšanas ziņu par glābšanu caur Jēzu Kristu visiem draugiem un radiem (Rom.10:9-10). Vienmēr esat gatavi runāt par savu ticību (1.Pēt.3:15) saglabājot lēnprātību, bijību un cieņu. Galu galā, visu mums tuvo cilvēku pestīšana jāatstāj Dieva ziņā. Tā ir Dieva vara un Viņa žēlsirdība, kas glābj cilvēkus, bet ne mūsu piepūle un centieni. Vislabākais un pareizākais, ko varam darīt, ir lūgties par viņiem, liecināt viņiem un dzīvot godbijīgu Kristiešu dzīvi viņu acu priekšā, tā rādot piemēru un liecību par pārmaiņām mūsu dzīvēs.

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Kā es varu evanģelizēt draugus un ģimeni neaizvainojot un neatgrūžot tos?