settings icon
share icon

Nytestamentlig Oversigt

Det nye testamente er inddelt i fem sektioner: evangelierne (fra Matthæus til Johannes), historie (Apostlenes Gerninger), De paulinske breve (fra Romerbrevet til brevet til Filemon), og de generelle breve (fra Hebræerbrevet til Judasbrevet), og profeti (Johannes' Åbenbaring). Det nye testamente blev skrevet fra ca. 45 e.Kr. til ca. 95 e.Kr. Det nye testamente blev skrevet i koiné-græsk (almindeligt græsk, hverdagsformen af det græske sprog i det første århundrede e.Kr.).

Evangelierne giver os fire forskellige, men ikke modstridende beretninger om Jesu Kristi fødsel, liv, tjeneste, død, og opstandelse. Evangelierne viser, hvordan Jesus var den lovede Messias fra det gamle testamente, og lægger fundamentet for læren i resten af det nye testamente. Apostlenes Gerninger beretter om Jesu apostles gerninger, altså de mænd, Jesus sendte ud i verden for at forkynde evangeliet til frelse. Apostlenes Gerninger fortæller os om menighedens begyndelse og dens hurtige vækst i det første århundrede f.Kr. De paulinske breve, der blev skrevet af apostlen Paulus, er breve til specifikke menigheder – og giver officiel kristen doktrin og den praksis, der bør følge den doktrin. De generelle breve supplerer de paulinske breve med yderligere lære og brug af læren. Johannes' Åbenbaring profeterer om begivenheder der vil ske i endetiden.

Det er et stærkt og givende studie at danne sig en oversigt over det nye testamente. Det nye testamente fortæller os om Jesu død på korset for vores skyld – og hvilken respons på hans død vi bør give. Det nye testamente fokuserer på at give solid, kristen undervisning sammen med de praktiske resultater, der bør følge af den undervisning. Herunder er der nogle links til opsummeringer af de nytestamentlige bøger. Vi håber oprigtigt, at du oplever, at vores oversigt over det nye testamente gavner dig i din vandring med Kristus.

English

Matthæusevangeliet

Markusevangeliet

Lukasevangeliet

Johannesevangeliet

Apostelenes Gerninger

Romerbrevet

1. Korintherbrev

2. Korintherbrev

Galaterbrevet

Efeserbrevet

Filipperbrevet

Kolossenserbrevet

1. Thessalonikerbrev

2. Thessalonikerbrev

1. Timotheusbrev

2. Timotheusbrev

Titusbrevet

Filemonbrevet

Hebræerbrevet

Jakobsbrevet

1. Petersbrev

2. Petersbrev

1. Johannesbrev

2. Johannesbrev

3. Johannesbrev

Judasbrevet

Johannes' ÅbenbaringBibeloversigt

Gammeltestamentlig OversigtVend tilbage til den danske hjemmeside

Nytestamentlig Oversigt
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries