settings icon
share icon
Spørgsmål
Forfatter: 1. Thessalonikerbrev 1:1 peger på, at 1. Thessalonikerbrev blev skrevet af apostlen Paulus, sandsynligvis sammen med Silas og Timotheus.

Forfattetidspunkt: 1. Thessalonikerbrev blev skrevet omkring år 50 e.Kr.

Formålet med skriftet: Der var i menigheden i Thessalonika nogle misforståelser vedrørende Kristi genkomst. Paulus ønskede at opklare disse i sit brev. Han skriver det også som en instruks i hellig livsførelse.

Nøglevers: 1. Thessalonikerbrev 3:5, "Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, og vort slid skulle være forgæves."

1. Thessalonikerbrev 3:7, "Brødre, derved har I været os til trøst i al vor nød og trængsel med jeres tro."

1. Thessalonikerbrev 4:14-17, "For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren."

1. Thessalonikerbrev 5:16-18, "Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus."

Kort opsummering: De første tre kapitler handler om, hvordan Paulus længtes efter at besøge menigheden i Thessalonika, men ikke havde mulighed for det, fordi Satan stoppede dem i det (1. Thessaloniker 2:18), og hvordan Paulus holdt af dem og blev opmuntret over at høre, hvordan de havde haft det. Derefter beder Paulus for dem (1. Thessaloniker 3:11-13). I kapitel fire instruerer Paulus de troende i Thessalonika i, hvordan de bør leve i Kristus Jesus, som er et helligt liv (1. Thessaloniker 4:1-12). Paulus fortsætter derfra med at instruere dem angående en misforståelse, som de havde. Han fortæller dem, at de mennesker, der er døde i Kristus Jesus, også vil komme til himlen, når Han kommer tilbage (1. Thessaloniker 4:13-18; 5:1-11). Bogen afsluttes med nogle endelige instrukser omkring, hvordan man lever det kristne liv.

Forbindelser: Paulus minder thessalonikerne om, at den forfølgelse de oplevede fra deres "landsmænd" (v. 2:14), de jøder, der forkastede deres Messias, var den samme som den, de gammeltestamentlige profeter også led under (Jeremias 2:30; Matthæus 23:31). Jesus advarede os om, at Guds sande profeter altid vil opleve modstand fra de uretfærdige (Lukas 11:49). I Kolossenserbrevet minder Paulus dem om denne sandhed.

Pratisk anvendelighed: Dette brev kan anvendes i mange livssituationer. Den giver os som kristne tilliden til, at uanset om vi er døde eller i live, når Kristus vender tilbage, så skal vi være sammen med Ham (1. Thessaloniker 4:13-18). Brevet forvisser os om, at vi ikke vil komme til at opleve Guds vrede (1. Thessaloniker 5:8-9). Det instruerer os i, hvordan vi dagligt kan vandre i det kristne liv (1. Thessaloniker 4-5).

English


Nytestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

1. Thessalonikerbrev
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries