settings icon
share icon

1. Timotheusbrev

Forfatter: 1. Timotheusbrev blev skrevet af apostlen Paulus (1. Timotheus 1:1).

Forfattetidspunkt: 1. Timotheusbrev blev skrevet mellem år 62-66 f.Kr.

Formålet med skriftet: Paulus skrev til Timotheus for at opmuntre ham i det ansvar han havde, med at have tilsyn over den efesiske menighed, og muligvis også med resten af menighederne i Asien (1. Timotheus 1:3). Dette brev lægger grunden for, hvordan man indsætter ældste (1. Timotheus 3:1-7), og giver vejledning i, hvordan man indsætter folk i tjenester i menigheden (1. Timotheus 3:8-13). 1. Timotheusbrev er, i bund og grund, en lederskabsmanual for kirkelig organisering og administration.

Nøglevers: 1. Timotheusbrev 2:5, "For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus."

1. Timotheusbrev 2:12, "Men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed."

1. Timotheusbrev 3:1-3, "Troværdigt er det ord! Hvis nogen ønsker at være tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge."

1. Timotheusbrev 4:9-10, "Troværdigt er det ord og al modtagelse værd! Derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, først og fremmest de troendes."

1. Timotheusbrev 6:12, "Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør."

Kort opsummering: Dette er det første brev, som Paulus skrev til Timotheus, der var en ung pastor, som havde været en hjælp for Paulus i hans arbejde. Timotheus var en græker. Hans mor var en jødinde og hans far var en græker. Paulus var mere end blot en mentor og leder for Timotheus, han var ligesom en far for ham, og Timotheus var ligesom en søn for Paulus (1. Timotheus 1:2). Paulus begynder brevet med at tilskynde Timotheus til at være på vagt over for falske lærere og falsk lære. Men meget af brevet handler også om pastoral adfærd. Paulus instruerer Timotheus vedrørende tilbedelse (kapitel 2) og i, hvordan man udvikler sunde ledere for menigheden (kapitel 3). Det meste af brevet berører spørgsmål om pastoral adfærd, advarsler mod falske lærere, og menighedens ansvar overfor syndige medlemmer, enker, ældre, og slaver. Paulus opfordrer igennem hele brevet Timotheus til at stå fast, at holde ud, og til at forblive tro overfor sit kald.

Forbindelser: En interessant forbindelse til det gamle testamente i 1. Timotheusbrev er Paulus' citering vedrørende, hvornår der er grundlag for at vise ældste i menigheden "dobbelt agtelse," og hvordan de fortjener respekt, når det omhandler at blive anklaget for at have gjort noget forkert (1. Timotheus 5:17-19). 5. Mosebog 24:15, 25:4 og 3. Mosebog 19:13 taler alle om det nødvendige ved at betale en arbejder hvad han har fortjent, og at gøre det på en rettidig manér. En del af moseloven krævede, at det var nødvendigt med to eller tre vidner, før man anklagede en mand (5. Mos. 19:15). De jødiske kristne i de menigheder, som Timotheus var pastor for, ville helt sikkert have haft kendskab til disse gammeltestamentlige forbindelser.

Praktisk anvendelighed: Jesus Kristus præsenteres af Paulus som mellemmanden mellem Gud og mennesker (1. Timotheus 2:5), og Frelser af enhver, som tror på Ham. Han er menighedens Herre, og Timotheus tjener Ham ved at være pastor for Hans menighed. Her finder den primære anvendelse af Paulus' første brev til sin "søn i troen." Paulus instruerer Timotheus i sager vedrørende menighedslære, om lederskab i menigheden, og om, hvordan man administrerer en menighed. Vi kan benytte os af de samme retningslinjer i den måde, vi styrer vores lokale forsamlinger på i dag. Og på samme vis er også pastorens arbejde og tjeneste, den ældstes kvalifikationer, og menighedstjenerens kvalifikationer ligeså vigtige og relevante i dag, som de var på Timotheus' tid. Paulus' første brev til Timotheus er alt i alt en instruktionsmanual i, hvordan man leder, styrer, og er pastor for den lokale menighed. Instrukserne i dette brev gælder for enhver leder eller potentiel leder af Kristi menighed, og er lige så relevante i dag, som de var på Paulus' tid. For de, som ikke er kaldet til at fungere i en lederrolle i deres menighed, er brevet stadig praktisk. Enhver efterfølger må stride troens gode strid og undgå falsk lære. Enhver efterfølger må stå fast og holde ud.

English


Nytestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

1. Timotheusbrev
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries