settings icon
share icon

2. Petersbrev

Forfatter: I 2. Petersbrev 1:1 står der klart, at apostlen Peter var forfatter til 2. Petersbrev. Peters forfatterskab af 2. Petersbrev er blevet udfordret mere end nogen anden bog i det nye testamente. Men de tidlige kirkefædre fandt ikke nogen god grund til at afvise, at han var det. Vi finder ikke nogen god grund til at afvise, at forfatterskabet til 2. Petersbrev tilhører Peter.

Forfattetidspunkt: 2. Petersbrev blev skrevet tæt ved afslutningen af Peters liv. Da vi ved, at Peter led martyrdøden i Rom under Neros regeringstid, må hans død være sket før år 68 e.Kr. Det er meget sandsynligt, at han skrev 2. Petersbrev imellem år 65 og 68 e.Kr.

Formålet med skriftet: Peter var alarmeret over, at falske lærere var begyndt at infiltrere menighederne. Han kaldte kristne til at vokse og blive stærke i deres tro, så de kunne genkende og bekæmpe det voksende frafald. Han lagde stærk vægt på det ægte ved Guds Ord, og at Jesus Kristus med sikkerhed vil vende tilbage igen.

Nøglevers: 2. Petersbrev 1:3-4: "Alt hvad der behøves til liv og gudsfrygt har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur."

2. Petersbrev 3:9: "Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse."

2. Petersbrev 3:18: "Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen."

Nøgleordet er kundskab; med dets relaterede ord, og det forekommer mindst 13 gange i 2. Petersbrev.

Kort opsummering: Da han vidste, at hans tid var kort (2. Peter 1:13-15), og at disse menigheder stod overfor omgående fare (2. Peter 2:1-3), kaldte han læserne til at huske på deres minder (2. Peter 1:13) og stimulere deres tænkning (2. Peter 3:1-2), så de huskede på hans undervisning (2. Peter 1:15). Han udfordrede de troende til at blive mere modne i deres tro, ved at føje særlige, kristne dyder til den, og derved blive effektive og produktive i deres kundskab om Jesus Kristus (2. Peter 1:5-9). De gammeltestamentlige og nytestamentlige forfattere var fremsat som deres autoriteter for den tro, de havde (2. Peter 1:12-21, 3:2, 3:15-16). Peter ønskede, at de måtte blive stærke i deres tro, så de kunne modstå de falske lærere, der havde krøbet ind og havde en negativ indvirkning på menighederne. I sin anklage af dem, beskriver han deres adfærd, deres forkastelse, og kendetegnene ved dem (2. Peter kap. 2), og også, at de hånede Herrens 2. komme (2. Peter 3:3-7). Peter lærte, at det 2. komme er det, der tilskynder kristne til at leve et helligt liv (2. Peter 3:14). Efter en sidste advarsel, opmuntrer Peter dem igen til at vokse i nåden og kundskaben om deres Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han afsluttede med et lovprisningsord af sin Herre og Frelser (2. Peter 3:18).

Forbindelser: I sin anklage af de falske profeter, gentager Peter et fremherskende, gammeltestamentligt tema, der må have været velkendt hos hans læsere. Mange af de tidlige kristne var omvendte jøder, som var blevet godt undervist i loven og profeterne. Da Peter i 2. Petersbrev 1:19-21 henviste til "profeternes tale" i det gamle testamente, anklagede han samtidigt falske profeter og bekræftede de sande profeter, som bevæges af Helligånden, som talte igennem dem (2. Samuel 23:2). Jeremias kritiserede i lige så stærk grad falske profeter, og stillede spørgsmålet, "Hvor længe skal det vare? Har profeterne kun tanke for at profetere løgn og svig ud af deres eget hjerte?" (Jeremias 23:26). Det står klart, at de samme, vildledte, falske lærere, som plagede Guds folk i det gamle og nye testamente stadig er hos os, hvilket gør Peters brev ligeså relevant i dag, som det var for 2000 år siden.

Praktisk anvendelighed: Det er klart, at vi som kristne i det 21. århundrede er nærmere Herrens genkomst end de kristne fra det 1. århundrede var det, som dette brev blev skrevet til. Igennem fjernsyn og andre former for brug af massekommunikation, er modne kristne klar over, at mange charlataner udgiver sig for at være sande, kristne ledere, og de umodne kristne er blevet "indtaget" af deres kvaksalveri og falske tolkning af Skrifterne. Det er nødvendigt for alle kristne, der er født på ny, at være så grundfæstet i Ordet, at vi kan skille det sande fra det falske.

Når vi i vores liv bruger den samme forskrift til at vokse i troen som Peter gav (2. Peter 1:5-11), vil det sikre os en rig belønning, for så vil "døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer." Fundamentet for vores tro er og vil altid være det samme Guds Ord, som Peter prædikede.

English


Nytestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

2. Petersbrev
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries