settings icon
share icon

1. Korintherbrev

Forfatter: 1. Korinther 1:1 identificerer forfatteren til 1. Korintherbrev som værende apostlen Paulus.

Forfattetidspunkt: 1. Korintherbrev blev skrevet omkring år 55 e.Kr.

Formålet med skriftet: Apostlen Paulus grundlagde menigheden i Korinth. Et par år efter, at han havde forladt menigheden, hørte apostlen Paulus nogle foruroligende rygter om den korinthiske menighed. De var fulde af stolthed, og undskyldte seksuel umoral. Åndelige gaver blev brugt på en upassende måde, og der var voldsomme misforståelser om kristne nøgledoktriner. Apostlen Paulus skrev sit første brev til korintherne i et forsøg på at genoprette den korinthiske menighed, så den kom tilbage til sit fundament – nemlig Jesus Kristus.

Nøglevers: 1. Korintherbrev 3:3: "For I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker?"

1. Korintherbrev 6:19-20: "Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!"

1. Korintherbrev 10:31: "Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære."

1. Korintherbrev 12:7: "Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn."

1. Korintherbrev 13.4-7: "Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt."

1. Korintherbrev 15:3-4: "Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne."

Kort opsummering: Den korinthiske menighed var plaget af splittelser. De troende i Korinth var splittet i grupper, der var loyale overfor bestemte, åndelige ledere (1. Korinther 1:12; 3:1-6). Paulus formanede de korinthiske troende til at have enighed på grund af deres hengivenhed til Kristus (1. Korinther 3:21-23). Mange i menigheden godkendte i bund og grund et umoralsk forhold (1. Korinther 5:1-2). Paulus bød dem at udrydde den onde mand fra deres menighed (1. Korinther 5:13). De korinthiske troende tog hinanden i retten (1. Korinther 6:1-2). Paulus sagde til korintherne, at det ville være bedre at blive udnyttet, end at skade deres kristne vidnesbyrd (1. Korinther 6.3-8).

Paulus gav den korinthiske menighed instruktioner om ægteskab og cølibat (kapitel 7), mad, der ofres til afguder (kapitel 8 og 10), kristen frihed (kapitel 9), kvinders slør (1. Korinther 11:1-16), nadveren (1. Korinther 11:17-34), åndelige gaver (kapitel 12-14), og genopstandelsen (kapitel 15). Paulus organiserede 1. Korintherbrev, ved at svare på spørgsmål, som de korinthiske troende havde stillet ham, og ved at give svar på utilbørlig opførsel og forkerte overbevisninger, som de havde godtaget.

Forbindelser: I kapitel 10 i 1. Korintherbrev bruger Paulus fortællingen om israelitternes vandring i ørkenen for at illustrere for korintherne, hvor uklogt det er at misbruge sin frihed, og hvor farligt det er at være overmodige. Paulus havde advaret korintherne imod deres mangel på selvdisciplin (1. Kor. 9:24-27). Han fortsætter med at beskrive israelitterne, der på trods af at have set Guds mirakler og forsørgelse af dem – såsom delingen af det røde hav, den mirakuløse forsørgelse af manna fra himlen og vand fra en klippe – misbrugte deres frihed, gjorde oprør imod Gud, og faldt i umoral og afgudsdyrkelse. Paulus formaner den korinthiske menighed til at lægge mærke til israelitternes eksempel, og undgå lyster og seksuel umoral (v. 6-8), samt at udæske Kristus og beklage sig (v. 9-10). Se 4. Mosebog 11:4, 34, 25:1-9; 2. Mos. 16:2, 17:2, 7.

Praktisk anvendelighed: Mange af de problemer og spørgsmål, som den korinthiske menighed kæmpede med, findes stadigvæk i kirken i dag. Menigheder kæmper stadigvæk med splittelser, med umoral, og med brugen af åndelige gaver. 1. Korintherbrev kunne meget vel have været skrevet til kirken i dag, og vi ville gøre rigtigt i at give agt på Pauli advarsler og anvende dem på os selv. På trods af alle irettesættelserne og rettelserne, bringer 1. Korintherbrev vores fokus tilbage til, hvor det bør være – på Kristus. Ægte kristen kærlighed er svaret på mange problemer (kapitel 13). Kuren mod det, der splitter og besejrer os, er en ordentlig forståelse af Kristi opstandelse, som den er åbenbaret i kapitel 15, og dermed en ordentlig forståelse af vores egen opstandelse.

English


Nytestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

1. Korintherbrev
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries