settings icon
share icon

Efeserbrevet

Forfatter: Efeserbrevet 1:1 identificerer apostlen Paulus som værende brevets forfatter.

Forfattetidspunkt: Paulus ønskede at enhver, der længes efter en Kristus-lignende modenhed, måtte modtage dette brev. I Efeserbrevet finder vi den disciplin, som vi behøver for at udvikle os til sande Guds børn. Herudover vil et studie af Efeserbrevet hjælpe med at grundfæste og rodfæste den troende, så han/ hun kan udfylde det formål og kald, som Gud har givet. Formålet med dette brev er at bekræfte og udruste en modnende kirke. Det giver et balanceret syn på Kristi legeme og dets vigtighed i Guds frelsesplan.

Nøglevers: Efeserbrevet 1:3: "Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse."

Efeserbrevet 2:8-10: "For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i."

Efeserbrevet 4:4-6: "Ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle."

Efeserbrevet 5:21: "I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus."

Efeserbrevet 6:10-11: "I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb."

Kort opsummering: Størstedel af Efeserbrevet fokuserer på doktrin. Halvdelen af undervisningen i dette brev relaterer sig til vores ståsted i Kristus, og resten af det har at gøre med vores tilstand. Det sker alt for ofte, at dem, der underviser fra dette brev, glemmer alle de fundamentale instrukser, og går direkte til det afsluttende kapitel. Det er det kapitel, der fokuserer på de helliges krigsførelse eller kamp. Men for at man kan få mest gavn ud af indholdet i dette brev, er det nødvendigt at begynde med Pauli instruktioner i begyndelsen af brevet.

Vi må som Kristi efterfølgere først og fremmest forstå, hvem Gud erklærer, at vi er. Vi må også være rodfæstede i vores forståelse af, hvad Gud har fuldbragt for hele menneskeheden. Derefter må vores nuværende liv og vandring blive trænet og styrket. Dette må fortsætte, indtil vi ikke længere drives hid og did af enhver lærdoms vind og ved menneskers snedighed.

Paulus' skrift kan opdeles i tre hovedsegmenter. (1) Kapitel et til tre introducerer os for principper, der har at gøre med, hvad Gud har udrettet. (2) Kapitel fire til fem fremstiller principper, der vedrører vores nuværende liv. (3) Kapitel seks præsenterer os for principper, der har at gøre med vores daglige kamp.

Forbindelser: Den primære forbindelse til det gamle testamente, som vi finder i Efeserbrevet, er det (for jøderne) chokerende koncept, at menigheden er Kristi legeme (Efeserne 5:32). Denne utrolige hemmelighed (en sandhed, der ikke var blevet afsløret før) om menigheden, er at "hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus" (Efeserne 3:6). Dette var en hemmelig, der var fuldstændig skjult for de gammeltestamentlige hellige (Efeserne 3:5, 9). De israelitter, der var sande efterfølgere af Gud, havde altid troet på, at de alene var Guds udvalgte folk (5. Mos. 7:6). Det var ekstremt svært at acceptere, at hedninger havde ligeværdig status i dette nye paradigme, og det skabte mange stridigheder imellem jødiske troende og hedenske konvertitter. Paulus taler også om den hemmelighed, at menigheden er "Kristi brud," hvilket var et koncept, man indtil da ikke havde hørt om i det gamle testamente.

Praktisk anvendelighed: Efeserbrevet lægger måske mere vægt på forbindelsen mellem sund lære og ret praksis i det kristne liv, end nogen anden bog i Bibelen gør. Der er alt for mange mennesker, der gerne vil ignorere "teologi," og i stedet kun ønsker at tale om ting, der er "praktiske." I Efeserbrevet argumenterer Paulus for, at teologi er noget praktisk. Hvis vi ønsker at kunne leve i Guds vilje for vores liv på en praktisk måde, må vi først forstå, hvem vi er i Kristus doktrinært set.

English


Nytestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Efeserbrevet
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries