settings icon
share icon

Judasbrevet

Forfatter: Judasbrevet 1 identificerer forfatteren til Judasbrevet som værende Judas, en bror til Jakob. Dette henviser sandsynligvis til Jesus' halvbror Judas, da Jesus også havde en halvbror, der hed Jakob (Matthæus 13:55). Judas identificerer ikke sig selv som en bror af Jesus pga. ydmyghed og ærefrygt overfor Kristus.

Forfattetidspunkt: Judasbrevet er nært forbundet med 2. Petersbrev. Forfattetidspunktet afhænger af, om Judas brugte materiale fra 2. Petersbrev, eller om Peter brugte materiale fra Judas, da han skrev 2. Petersbrev. Judasbrevet blev skrevet engang imellem år 60 og 80 e.Kr.

Formålet med skriftet: Judasbrevet er et vigtigt brev for os i dag, fordi det er skrevet til Endetiden – til afslutningen af menighedens tid. Menighedens tid begyndte på pinsedag. Judasbrevet er det eneste brev, der udelukkende handler om det store frafald. Judas skriver, at onde gerninger er beviset for frafald. Han formaner os til at kæmpe for troen, for der findes ukrudt iblandt hveden. Der er falske profeter i kirken, og de hellige er i fare. Judasbrevet er et lille, men vigtigt brev, der er værd at studere, og det er skrevet til nutidens kristne.

Nøglevers: Judasbrevet 3: "Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige."

Judasbrevet 17-19: "Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer: 'I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.' Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden.'"

Judasbrevet 24-25: "Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen."

Kort opsummering: "Ifølge vers 3 var Judas ivrig efter at skrive til dem om deres frelse; men han skifter emne, for at tale om at kæmpe for troen. Denne tro legemliggør det hele legeme af kristen doktrin, som lærtes af Kristus, og senere blev givet videre til apostlene. Efter at have advaret imod falske lærere (vers 4-16), giver han os råd om, hvordan vi kan sejre i åndelig krigsførelse (vers 20-21). Her er der visdom at finde, som vi gør ret i at tage imod og holde os til, når vi går igennem disse dage af Endetiden.

Forbindelser: Judasbrevet er fyldt med henvisninger til det gamle testamente, heriblandt 2. Mosebog (v. 5); Kain (v. 11); Bileam (v. 11); Kora (v. 11); Enok (v. 14,15); og Adam (v. 14). Judas' brug af den velkendte, historiske illustration om Sodoma og Gomorra, Kain, Bileam, og Kora mindede de jødiske kristne om nødvendigheden af sand tro og lydighed.

Praktisk anvendelighed: Vi lever i en unik tid i historien, og denne bog kan hjælpe med at udruste os til de ufortalte udfordringer, der vil være ved at leve i Endetiden. Nutidens kristne må være på vagt overfor falske doktriner, der så let kan bedrage os, hvis vi ikke er velbevandrede i Ordet. Vi har brug for at kende evangeliet – for at beskytte og forsvare det – og at acceptere Kristi herredømme, hvilket bevidnes ved en forvandling i ens liv. Ægte tro reflekterer altid en Kristus-lig adfærd. Vores vandring i Kristus bør reflektere vores eget hjertes viden, der hviler på Den Almægtige Skabers og Faders Autoritet – Han, der gør troen til noget praktisk anvendeligt. Vi har brug for det personlige forhold til Ham, for kun da vil vi kende Hans stemme så godt, at vi ikke følger nogen anden stemme.

English


Nytestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Judasbrevet
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries