Croeso i'r fersiwn Cymraeg o www.GotQuestions.org!


Atebion i gwestiynau am y Beibl

Mae'n ddrwg gennym nad ydym ni'n derbyn cwestiynau trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd. Os ydych yn gallu ysgrifennu neu darllen Saesneg, gellir anfon cwestiynau yma: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Gweler restr isod o’r tudalennau sydd ar gael yn y Gymraeg:
Y Newyddion Da

Oes gennych chi fywyd tragwyddol?

A ydych wedi derbyn maddeuant Duw? Sut allaf fi dderbyn maddeuant Duw?

Beth y mae’n ei olygu i dderbyn yr Iesu fel eich Gwaredwr personol?

Beth yw’r cynllun gwaredigaeth / beth yw’r ffordd i waredigaeth?

Beth yw Cristion?

Beth y mae yn ei olygu i fod yn Gristion wedi ei eni o'r newydd?

Beth yw'r Dull Rhufeiniaid tuag at iachawdwriaeth?

Beth yw'r grefydd iawn i mi?

Rwyf newydd rhoi fy ffydd yn Iesu Grist... Peth sydd nesaf?
Cwestiynau pwysig iawn

A yw Duw yn bodoli? Oes yna dystiolaeth i profi bodolaeth Duw?

Pwy yr Iesu Grist?

Ai Duw yw’r Iesu? A wnaeth yr Iesu fyth honni mai Duw ydoedd?

Atebion i gwestiynau am y Beibl