settings icon
share icon

Croeso i'r fersiwn Cymraeg o www.GotQuestions.org!

Atebion i gwestiynau am y Beibl

Mae'n ddrwg gennym nad ydym ni'n derbyn cwestiynau trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd. Os ydych yn gallu ysgrifennu neu darllen Saesneg, gellir anfon cwestiynau yma: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Gweler restr isod o’r tudalennau sydd ar gael yn y Gymraeg:Y Newyddion Da

Oes gennych chi fywyd tragwyddol?

A ydych wedi derbyn maddeuant Duw? Sut allaf fi dderbyn maddeuant Duw?

Beth y mae’n ei olygu i dderbyn yr Iesu fel eich Gwaredwr personol?

Beth yw’r cynllun gwaredigaeth / beth yw’r ffordd i waredigaeth?

Beth yw Cristion?

Beth y mae yn ei olygu i fod yn Gristion wedi ei eni o'r newydd?

Beth yw'r Dull Rhufeiniaid tuag at iachawdwriaeth?

Beth yw'r grefydd iawn i mi?

Ai Iesu yw’r unig ffordd i’r nefoedd?

A oes bywyd ar ôl marwolaeth?

Beth yw gweddi'r pechadur?

Sut y gallaf wybod yn sicr y byddaf yn mynd i’r nefoedd pan fyddaf i’n marw?

Beth yw’r pedair cyfraith ysbrydol?

Sut y gallaf i fod ar delerau da gyda Duw?

Rwyf newydd rhoi fy ffydd yn Iesu Grist... Peth sydd nesaf?Cwestiynau pwysig iawn

A yw Duw yn bodoli? Oes yna dystiolaeth i profi bodolaeth Duw?

Pwy yw Iesu Grist?

Ai Duw yw’r Iesu? A wnaeth yr Iesu fyth honni mai Duw ydoedd?

A yw Duw yn wir? Sut y gallaf wybod yn sicr bod Duw yn wir?

Beth yw priodoleddau Duw? Beth yw natur Duw?

Ai’r Beibl yw Gair Duw mewn gwirionedd?

Beth yw Cristnogaeth a beth mae Cristnogion yn ei gredu?

Beth yw ystyr bywyd?

A yw iachawdwriaeth trwy ffydd yn unig, ynteu drwy ffydd a gweithredoedd?

Pwy yw’r Ysbryd Glân?

A yw dwyfoldeb Crist yn Feiblaidd?

Sut y gallaf wybod beth yw ewyllys Duw ar gyfer fy mywyd?

A oes rhaid i Gristnogion ufuddhau i gyfraith yr Hen Destament?

Atebion i gwestiynau am y Beibl
© Copyright Got Questions Ministries