Otázky o spasení


Co je plán spasení?

Co je spasení? Co je křesťanská doktrína o spasení?

Je spasení možné jedině skrze víru, anebo skrze víru plus skutky?

Může křesťan ztratit spasení?

Je jistota věčnosti biblická?

Spasení jednou provždy?

Jak si mohu být jist tím, že jsem spasen?

Co je oběť smíření?

Co se stane s těmi, kdo nikdy neměli možnost slyšet o Ježíši? Zatratí Bůh někoho, kdo o něm nikdy neměl možnost slyšet?

Jak byli lidé spaseni před tím, než Ježíš zemřel za naše hříchy?

Jak spolu při spasení působí Boží svrchovanost a zároveň svobodná vůle člověka?

Je jistota spasení „povolenkou“ k hříchu?

Proč je vzkříšení Ježíše Krista důležité?

Co se děje s dětmi když zemřou? Kde v Bibli nácházím věk zralosti člověka?

Proč Bůh ve Starém Zákonně vyžadoval zvířecí oběti?

Jestli je naše spása navěky bezpečná, proč potom Bible tak silně varuje před odpadnutím?

Mají křesťané stále prosit o odpuštění svých hříchů?

Je křest nezbytný k spáse? Co je to křestní obroda?

Co je ospravednění?

Může křesťan ztratit spasení?

Co je křesťanské smíření? Proč potřebujeme být smířeni s Bohem?

Co to znamená křesťanské vykoupení?

Co je pokání a je nutné pro spásu?

Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o spasení