settings icon
share icon
Otázka

Je křest nezbytný k spáse? Co je to křestní obroda?

Odpověď


Křestní obroda je víra že člověk musí být pokřtěn aby byl spasen. Je to naše tvrzení že vodní křest je pro křesťana důležidý krok poslušnosti, ale neústupně odmítáme že by byl vodní křest potřebný pro spásu. Pevně věříme, že každý křesťan by měl být pokřtěn ponořením ve vodě. Vodní křest ilustruje ztotožnění věřícího s Kristovou smrtí, pohřbením a vzkříšením. Římanům 6:3-4 prohlašuje: "Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života." Akt ponoření do vody ilustruje umírajícího a pohřbeného s Kristem. Akt vynoření z vody představuje vzkříšení křesťana.

Požadování cohokoli kromě víry v Ježíše Krista ke spasení - je spása na základě činů. Přidání čehokoli k evangeliu je říct že smrt Ježíše na kříži nebyla dostatečná pro naši spásu. Říct že musíme být pokřtěni abychom byli spaseni je to samé co říct že musíme přidat naše vlastní dobré skutky a poslušnost Kristovy smrti aby to bylo dostatečné k spáse. Ježíšova smrt samotná zaplatila za naše hříchy (Římanům 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježíšova platba za naše hříchy je připsaná k našemu "účtu" jedině skrze víru (Jan 3:16; Skutky 16:31; Efezským 2:8-9). Z toho důvodu je křest vodou důležitým krokem poslušnosti po spáse, ale nemůže být požadavkem pro pásu.

Ano, jsou nějaké verše které vypadají že naznačují křest jako nezbytný požadavek pro spásu. Nicméně protože nám Bible tak jasně říká že spása je přijata jenom vírou (Jan 3:16; Efezským 2:8-9; Titovi 3:5), musí být jiné vysvětlení těch veršů. Písmo si neodporuje. V biblických dobách člověk který konvertoval z náboženství do jiného byl često pokřtěn aby tím potvrdil obrácení. Křest znamenal zveřejnění rozhodnutí. Ti, kteří odmítli křest, tím říkali že nevěří doopravdy. Takže pro apostoly a první učedníky byla myšlenka nepokřtěného věřícího neslýchaná. Když člověk říkal že věří v Krista a přece se to styděl veřejně oznámit, znamenalo to že ten člověk nemá opravdovou víru.

Jestli je křest potřebný k spáse, proč by Pavel říkal: "Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gaia"(1 Korintským 1:14)? Proč by říkal: "Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, ne v moudrosti řeči, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž" (1 Korintským 1:17)? Připouštíme, v této pasáži Pavel argumentuje proti rozdělení, které trápilo Korintskou církev. Ale jak mohl Pavel říci "Jsem vděčný že jsem nepokřtil..." anebo "Kristus mě neposlal křtít..." kdyby byl křest pro spásu nezbytný? Jestli je křest potřebný k spáse, Pavel by doslovně řekl "Jsem vděčný že jste nebyli spaseni..." a "Kristus mě neposlal zachraňovat..." Bylo by to od Pavla neuvěřitelně absurdní konstatování. Dále, když Pavel podává podrobný přehled o tom, co považuje za evangelium (1 Korintským 15:1-8), proč opominul zmínit křest? Jestli křest je podmínka spasení, jak mohli všechny představení evangelia postrádat zmínku o křtu?

Křestní znovuzrození není biblický pojem. Křest nezachraňuje od hříchu ale od zlého svědomí. V 1 Petrové 3:21 Petr jasně učí že křest není slavnostní akt fyzického očišťování, ale slib dobrého svědomí před Bohem. Křest je symbolem něčeho co se už stalo v srdci a životě člověka který uvěřil v Krista jako Spasitele (Římanům 6:3-5; Galatským 3:27; Kolossenským 2:12). Křest je důležitý krok poslušnosti, který by mal učinit každý Křesťan. Křest ale nemůže být požadavkem pro spasení. Jestli ho děláme nezbytným pro spasnení, útočíme tím na dostatečnost smrti a vzkříšení Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je křest nezbytný k spáse? Co je to křestní obroda?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries