settings icon
share icon
Otázka

Co je pokání a je nutné pro spásu?

Odpověď


Mnozí chápou pod pojmem pokání "obrácení z hříchu". Tohle není biblická definice pokání. V Bibli znamená slovo kát se "změnit názor". Bible nám také říká že opravdové pokání vede k změně chování (Lukáš 3:8-14; Skutky 3:9). Skutky 26:20 deklaruje "ale oznamoval jsem že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a dělat skutky odpovídající pokání." Plná biblická definice pokání je změna myšlení, která vede k změně chování.

Co potom spojuje pokání a spasení? Kniha Skutků jako kdyby se soustřeďovala především na pokání ve vztahu k spáse (Skutky 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Kát se, ve vztahu se spasením, je změnit názor - co se týče Ježíše Krista. Petr ve svém kázání v den letnic (Skutky 2. kapitola) zakončil svoji řeč s výzvou k pokání (Akutky 2:38). Pokání z čeho? Petr volá lidi kteří odmítli Ježíše (Skutky 2:36) aby změnili svůj názor o Něm, aby poznali že On je vskutku "Pán a Kristus" (Skutky 2:36). Petr volá lidi aby si změnili názor z odmítání Krista jako Mesiáše na víru v Něho jako Mesiáše i Spasitele.

Pokání a víra mohou být pochopené jeko "dvě strany stejné mince". Je nemožné mít víru v Ježíše Krista jako Spasitele aniž byste prvně změnili názor na to kdo je On a co udělal. Jestli je to pokání z úmyslného odmítání anebo pokání z ignorování nebo nezájmu, tak jako tak je to změna názoru. Biblické pokání, ve vztahu k spáse, je změnit váš názor z odmítání Krista k víře v Krista.

Je rozhodující když pochopíme, že pokání není práce kterou musíme vykonat abychom si zasloužili spásu. Nikdo se nemůže kát a přijít k Bohu bez toho že by Ho Bůh k sobě přitáhl (Jan 6:44). Skutky 5:31 a 11:18 svědčí že pokání je něco co Bůh dává - je dosažitelné jedině z jeho milosti. Nikdo se namůže kát, jedině když mu pokání dá Bůh. Celé spasení, včetně pokání a víry, je výsledkem Boží práce v nás, otevření našich očí a změny našich srdcí. Boží trpělivost nás vede k pokání (2 Petrova 3:9), a také Jeno laskavost (Římanům 2:4). Ačkoli pokání není práce která vydělává spásu, výsledkem pokání jsou činy. Je nemožné opravdově a plně změnit váš názor bez toho, že by to způsobilo změnu chování. V Bibli pokání má za následek změnu chování. Proto Jan Křtitel volal na lidi aby "nesli ovoce odpovídající jejich pokání" (Matouš 3:8). Člověk který udělal opravdové pokání z odmítání Krista na víru v Krista, ten člověk to dokáže změněným životem (2 Korintským 5:17; Galatským 5:19-23; Jakub 2:14-26). Pokání, správně definované, je k spáse nutné. Biblické pokání je změna vašeho myšlení o Ježíši Kristu a obrácení se k Bohu ve víře v spasení (Skutky 3:19). Obrácení se z hříchu není definice pokání, ale je jedným z následků skutečného pokání založeného na víře v Pána Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je pokání a je nutné pro spásu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries