settings icon
share icon
Otázka

Jak si mohu být jist tím, že jsem spasen?

Odpověď


Jak si můžeš být naprosto jist tím, že jsi spasen? Uvažme, co říká Bible v 1. Janovi 5:11-13: „A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.“ A kdo má Syna? Ti, kteří v něj uvěřili a přijali jej (Jan 1:12). Máš-li Ježíše, máš život. Ne dočasný, ale věčný.

Bůh chce, abychom si byli spasením jisti. Křesťanský život se nedá prožít tím, že se budeme zmítat mezi nejistotou a pochybováním o tom, zda jsme opravdu spaseni. Proto hovoří Bible o plánu spasení tak jasně. Věř v Ježíše Krista a budeš zachráněn (Jan 3:16; Skutky 16:31). Věříš, že Ježíš je spasitel a že zemřel, aby zaplatil za tvé hříchy (Římanům 5:8; 2 Korintským 5:21)? Věříš, že spasení ti může dát jen on? Pokud je tvá odpověď „ano“, jsi zachráněn! Mít jistotu znamená „odložit veškeré pochybnosti“. Když si vezmeš Boží Slovo k srdci, můžeš odložit stranou veškeré pochybnosti o skutečnosti a opravdovosti svého spasení.

Sám Ježíš takto ujišťoval ty, kteří v něj věřili: „Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce.“ (Jan 10:28-29). Věčný život je přesně takový, jak se nazývá – věčný. Nikdo, dokonce ani ty sám, ti nemůže vzít Bohem daný dar Kristova spasení.

Tyto části Písma si zapamatuj. Boží Slovo si ukládáme v srdci proto, abychom proti Bohu nehřešili (Žalm 119:11), což zahrnuje i pochybování. Raduj se z toho, co ti Boží Slovo říká, a z toho že namísto pochybností můžeš žít s jistotou! Jistotu můžeme čerpat ze slov samotného Krista, když řekl, že naše spasení nebude nikdy zpochybněno. Naše jistota je založena na Boží lásce k nám, kterou projevil skrze Ježíše Krista. Juda 24-25: „Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné – jedinému Bohu, našemu Spasiteli – jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.“

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak si mohu být jist tím, že jsem spasen?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries