settings icon
share icon
Otázka

Co je ospravednění?

Odpověď


Jednodudše řečeno, ospravedlnit je vyhásit za spravedlivého, udělat ho dobrého před Bohem. Ospravedlnění je Boží deklarace že ty, kteří přijali Krista, jsou spravedliví na základě Kristovy spravedlnosti - tato spravedlnost se dává na konto těch kdo přijali Krista (2 Korintským 5:21). I když ospravedlnění jako princip je k nalezení všude v Bibli, hlavní pasáž opisující ospravedlnění ve spojení s věřícími je v Římanům 3:21-26: "Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zadarmo ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu, jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev, aby prokázal svou spravedlnost; neboť Bůh ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby prokázal svou spravedlnost v nynějším čase, aby byl spravedlivým a ospravedlňujícím toho, kdo je z Ježíšovy víry."

My jsme ospravedlněni, prohlášeni za spravedlivé v momentě naši spásy. Ospravedlnění nás nedělá spravedlivými, ale spíše nás vyhlašuje za spravedlivé. Naše spravedlnost přichází z naši víry v hotovou práci Ježíše Krista. Jeho oběť přikrývá naše hříchy, umožňuje aby nás Bůh viděl jako prerfektní a bezúhonní. Protože jako věřící jsme v Kristu, Bůh vidí Kristovu vlastní spravedlnost když se dívá na nás. To plní Boží požadavky na dokonalost; takto nás On vyhlašuje za spravodlivé - ospravedlňuje nás.

Římanům 5:18-19 to výstižně sumarizuje: "Tak tedy, jako skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení, tak také skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění života. Neboť jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými." Je to ospravedlnění, díky kterému Boží pokoj může vládnout v našich životech. Díky ospravedlnění mohou mít věřící jistotu spasení. Je to skutečnost ospravedlnění, která umožňuje Bohu začít proces posvěcení - proces kterým nás Bůh dělá reálně tím čím už jsme teoreticky. " Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista" (Římanům 5:1).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je ospravednění?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries