settings icon
share icon
Otázka

Spasení jednou provždy?

Odpověď


Když byl jednou člověk spasen, je to navždy? Když lidé uvěří v Krista jako svého Spasitele, vzniká vztah s Bohem, který jim zaručuje spasení jako věčnou jistotu. Mnohé pasáže v Písmu potvrzují tuto skutečnost.

a) Římanům 8:30 říká: „Které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.” V tomto verši se dozvídáme, že od chvíle našeho povolání jsme oslaveni v Boží přítomnosti v nebesích. Nic nemůže zabránit věřícímu, aby byl oslaven, neboť Bůh to již předurčil v nebesích. Když byl člověk jednou ospravedlněn, jeho spasení je jisté - a je rovněž jisté, že již teď byl oslaven v nebesích.

b) Pavel klade dvě klíčové otázky v Římanům 8:33-34 „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Kdo vznese žalobu na Boží vyvolené? Nikdo, protože Kristus je našim obhájcem. Kdo nás odsoudí? Nikdo, neboť Kristus, který za nás zemřel, je ten, který nás bude soudit. Náš obhájce a zároveň soudce je náš Spasitel.

c) Věřící jsou znovuzrozeni (obnoveni), když uvěří (Jan 3:3; Titovi 3:5). Aby člověk mohl přijít o své spasení, musel by být “odznovuzrozen”. Bible neudává žádný důkaz, že znovuzrození by mohlo být odvoláno.

d) Svatý Duch přebývá ve všech věřících (Jan 14:17; Římanům 8:9) a křtí všechny věřící do těla Kristova (1. Korintským 12:13). Aby věřící mohl zratit své spasení, musel by mu chybět Duch Svatý, který v něm přebývá a taky spojení s tělem Kristovým.

e) Jan 3:15 říká, že ten, kdo věří v Krista Ježíše „má věčný život”. Jestli jsi dnes uvěřil v Krista a máš věčný život, o který bys zítra přišel – pak to nebyl „věčný” život. Jestli by bylo možné o spasení přijít, zaslíbení věčného života by byla falešná.

f) Nejzásadnějším argumentem, který v Písmu nacházíme,je: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Římanům 8:38-39). Pamatujte, že ten samý Bůh, který vás spasil, je Bohem, který vás zachová. Spaseni jsme byli jednou provždy. Naše spasení je definitivní a jisté navěky!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Spasení jednou provždy?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries