settings icon
share icon
Otázka

Co to znamená křesťanské vykoupení?

Odpověď


Každý má potřebu být vykoupen. Náš přirozený stav byl charakterizován vinou: "neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva" (Římanům 3:23). Kristovo vykoupení nás osvobodilo od viny, jsme "zadarmo ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu," (Řimanům 3:24).

Výhody vykoupení zahrnují věčný život (Zjevení 5:9-10), odpuštění hříchů (Efezským 1:7), spravedlnost (Římanům 5:17), svobodu z prokletí zákona (Galatským 3:13), přijetí do Boží rodiny (Galatským 4:5), vysvobození z otroctví hříchu (Titovi 2:14; 1 Petrova 1:14-18), pokoj s Bohem (Kolossenským 1:18-20), přebývání Ducha Svatého (1 Korintským 6:19-20). Být vykoupen pak je mít odpuštění, svatost, ospravedlnění, svobodu, přijetí a smíření. Viz také Žalm 130:7-8; Lukáš 2:38; a Skutky 20:28.

Slovo vykoupit znamená "vyplatit". Tento termín byl používán zejména v souvislosti s vykoupením otroka na svobodu. Použití tohto termínu při Kristově smrti na kříži je docela vhodné. Jestli jsme "vykoupeni", potom náš předešlý stav byl otroctví. Bůh koupil naši svobodu, a už nejsme víc v otroctví hříchu anebo Starého Zákona. Tato metafora je učením Galatským 3:13 a 4:5.

Příbuzný křesťanský pojem k vykoupaní (angl. "redemption" pozn. pěkl.) je slovo vykoupit (angl. "ransom" pozn. pěkl.). Ježíš zaplatil cenu za naše propuštění z hříchu a jeho následků (Matouš 20:28; 1 Timoteovi 2:6). Jeho smrt byla na výměnu za náš život. Písmo je docela jasně říká že vykoupení je možné jedině "skrze Jeho krev", to je Jeho smrtí (Kolossenským 1:14).

Ulice nebe budou plné bývalých vězňů, kteří se bez jejich vlastních zásluh nalezli vykoupní, ospravedlnění a svobodní. Otroci hříchu se stanou svatými. Není divu že budeme zpívat novou píseň - píseň chvály Vykupiteli, který byl zabit (Revelation 5:9). My jsme otroci hříchu, odsouzeni k věčnému odloučení od Boha. Ježíš zaplatil cenu aby nás vykoupil, co mělo za následek naši svobodu z otroctví hříchu a naši záchranu z věčných následků toho hříchu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to znamená křesťanské vykoupení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries