settings icon
share icon
Otázka

Je jistota spasení biblická?

Odpověď


Když lidé uvěří v Ježíše Krista jako svého Spasitele, získali vztah s Bohem, který jim zaručuje jistotu věčnosti. List Judův 24 říká: „Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit vás neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy…“ Boží moc může zachránit věřícího od pádu. Je to na Něm, ne na nás, aby nás postavil do své slavné přítomnosti. Naše věčná jistota je dílem Boží záchrany, ne naší schopnosti udržet si spasení.

Pán Ježíš řekl: „ A já jim dávám věčný život; nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat s Otcovy ruky“ (Jan 10:28-29b). Ježíš i Jeho Otec nás pevně drží ve svých rukou. Kdo nás může vytrhnout z ruky Otce Syna?

Efezským 4:30 říká, že věřící „jsou zapečetěni až do dne vykoupení“. Kdyby věřící neměli jistotu spasení, zapečetění by nebylo do dne vykoupení, ale jenom do dne, kdy zhřešíme anebo přestaneme věřit. Jan 3:15-16 říká, že kdo věří v Ježíše Krista, „má věčný život“. Kdyby byl člověku slíben věčný život, o který by posléze mohl přijít, nešlo by vůbec o věčný život. Nemá-li člověk jistotu spasení, pak jsou zaslíbení věčnosti v Bibli pouhým omylem.

Nejsilnější argument pro jistotu spasení je v listu Římanům 8:38-39: „Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Jistota našeho spasení je založená na Boží lásce k těm, které On vykoupil. Jistota našeho spasení byla vykoupena Kristem, zaslíbena Otcem a zapečetěna Duchem Svatým.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je jistota spasení biblická?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries