settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanské smíření? Proč potřebujeme být smířeni s Bohem?

Odpověď


Představte si dva přátele, kteří se pohádali. Dobrý vztah který někdy mezi sebou měli a těšili se z něho je teď napjatý k bodu rozbití. Nemluví spolu; komunikace je považovaná za příliš trapnou. Přátelé se postupně stávají cizinci. Takové odcizení může být zvráceno jenom smířením. Být smířen je být obnoven k přátelství nebo harmonii. Když si staří přátelé vysvětlí své neshody a obnoví svůj vztah, tehdy dochází k smíření. Druhá Korintským 5:18-19 deklaruje: "To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření, totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám." .

Bible říká že Kristus nás smířil s Bohem (Římanům 5:10; 2 Korintským 5:18; Kolossenským 1:20-21). Fakt že jsme potřebovali smíření znamená, že náš vztah s Bohem byl rozbit. Protože je Bůh svatý, my jsme ti, kteří neseme vinu. Náš hřích nás odcizuje od Něho. Římanům 5:10 říká že my jsme byli Boží nepřátelé: „Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem.“

Když Kristus zemřel na kříži, On utíšil Boží soud a umožnil Božím nepřátelům – nám – najít mír s Ním. Naše „smíření“ s Bohem tedy zahrnuje provádění Jeho milosti a odpuštění našich hříchů. Výsledkem Ježíšovy oběti je že náš vztah se změnil z nepřátelství na přátelství. "Nebudu vás už nazývat služebníky ... Vás jsem ale nazval přáteli" (Jan 15:15). Usmíření křesťanů je úžasná pravda! Byli jsme Boží nepřátelé, ale teď jsme Jeho přátelé. Byli jsme ve stavu zavržení pro naše hříchy, ale teď je nám odpuštěno. Byli jsme ve vojně s Bohem, ale teď máme pokoj, který převyšuje všechen rozum (Filipenským 4:7).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanské smíření? Proč potřebujeme být smířeni s Bohem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries