settings icon
share icon
Otázka

Co je oběť smíření?

Odpověď


Termín „oběť smíření“ poukazuje na to, že Ježíš Kristus zemřel za všechny hříšníky. Písmo nás učí, že všichni lidé jsou hříšní (Římanům 3:9-18, 23). Odplatou za naši hříšnost je smrt. V listu Římanům 6:23 čteme: „Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Z tohoto verše se dozvídáme několik věcí. Bez Krista zemřeme a věčnost strávíme v pekle, jako odplatu za naše hříchy. Smrt je v Písmu popisována jako „oddělení“. Zemře samozřejmě každý, ale někteří budou potom žít s Pánem v nebi, po celou věčnost, a někteří budou věčně žít v pekle. Smrt, o které se zde mluví, je život v pekle. Ale druhá věc, kterou nás toto písmo učí je ta, že můžeme mít věčný život skrze Ježíše Krista. To je oběť smíření, kterou přinesl.

Když byl Ježíš Kristus ukřižován, zemřel tam namísto nás. To my jsme si zasloužili smrt na kříži, protože jsme to my, kdo žijeme v hříchu. Ale Kristus vzal náš trest na sebe – vyměnil si s námi místo, stal se naší náhradou, a vzal na sebe to, co jsme si zasloužili my. „On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností“ (2. Korintským 5:21).

„On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!“ (1. Petrův 2:24). Tady znovu vidíme, že Kristus na sebe vzal hříchy, které jsme spáchali my, a cenu za ně zaplatil místo nás. O pár veršů dál čteme: „Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život“ (1. Petrův 3:18). Tyto verše nás učí nejen o náhradě, kterou se Kristus za nás stal, ale i o tom, že se stal naším smířením, což znamená to, že vyrovnal platbu za hříchy člověka.

Další pasáží, která mluví o smírčí oběti, je Izajáš 53:5. Tento verš mluví o Kristu, který má přijít, aby na kříži zemřel za naše hříchy; je to velmi podrobný popis, a k ukřižování došlo přesně tak, jak bylo předpovězeno. Věnuj těmto slovům velkou pozornost. „On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!“ Všimnul sis, jak si s námi vyměnil místo? Znovu zde vidíme, že Kristus tuhle cenu zaplatil za nás!

My bychom cenu za hřích dokázali sami splatit pouze tak, že bychom přijali trest a byli navěky odsouzeni do pekla. Ale Syn Boží, Ježíš Kristus, přišel na zem, aby cenu za naše hříchy zaplatil. A protože to za nás už udělal, máme nyní možnost nejenom přijmout odpuštění hříchů, ale být s Ním navěky živí. K tomu, aby se to stalo skutečností, musíme jen věřit v to, co pro nás Ježíš na kříži udělal. Nedokážeme se zachránit sami; proto jsme potřebovali, aby si s námi vyměnil místo.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je oběť smíření?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries