settings icon
share icon
Otázka

Co je plán spasení?

Odpověď


Máš hlad? Ne fyzický, ale toužíš ve svém životě po něčem víc? Je něco hluboko v tobě, co nedovede být uspokojeno? Jestli ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.” (Jan 6:35).

Jsi zmaten? Zdá se ti, že se nedaří najít cestu nebo smysl života? Vypadá to, jako kdyby někdo vypnul světlo a ty nedovedeš najít vypínač? Jestliže ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš prohlásil: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8:12).

Cítíš někdy, že ti život uniká? Vyzkoušel jsi množství dveří, jen abys zjistil, že to, co je za nimi, je prázdné a nesmyslné? Hledáš vchod do plného života? Jestliže ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ (Jan 10:9).

Jsi zklamán jinými lidmi? Máš povrchní a prázdné vztahy? Zdá se ti, že každý tě chce jenom využít? Jestli ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položil svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.“ (Jan 10:11;14)

Přemýšlíš, co bude po tomto životě? Máš už dost vší honby za věcmi, které se kazí a rezavějí? Pochybuješ někdy, jestli život má vůbec smysl? Chceš žít i po smrti? Jestli ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11:25-26).

Co je ta cesta? Co je pravda? Co je život? Ježíš odpovídá: „Já jsem ta cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jan 14:6).

Hlad, který cítíš, je duchovní hlad, a nasytit se můžeš jedině v Ježíši. Ježíš je jediný, který dovede rozptýlit temnotu. Ježíš je branou ke spokojenému životu. Ježíš je přítel i pastýř, kterého hledáš. Ježíš je život – na tomto světě i na jiném. Ježíš je cestou spasení.

Příčina tvého hladu, pocitu, že se ztrácíš v temnotách, neschopnosti najít smysl života – příčina všech těchto pocitů je odloučení od Boha. Bible nám říká, že my všichni jsme zhřešili a jsme odloučeni od Boha (Kazatel 7:20; Římanům 3:23). Prázdnota, kterou ve svém srdci cítíš, je Boží nepřítomnost ve tvém životě. Byli jsme stvořeni, abychom žili ve společenství s Ním. Pro náš hřích jsme byli odloučeni a nemáme tento vztah. Co je ještě horší, než být kvůli hříchu navěky oddělen od Boha? (Římanům 6:23; Jan 3: 36).

Jak vyřešit tento problém? Ježíš je ta cesta! Ježíš vzal náš hřích na sebe (2. Korintským 5:21). Ježíš zemřel místo nás (Římanům 5:8), vzal na sebe trest, který jsme zasluhovali my. Po třech dnech Ježíš vstal z mrtvých, zvítězil nad hříchem a nad smrtí (Římanům 6:4-5). Proč to udělal? Ježíš sám odpověděl na tuto otázku: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele.“ (Jan 15:13) Ježíš zemřel, abychom my mohli žít. Jestli vložíme svou víru v Ježíše, uvěříme v Jeho smrt jako platbu za naše hříchy, všechny naše hříchy budou odpuštěny a smazány. Pak bude náš duchovní hlad utišen. Světlo se nám znovu rozsvítí. Budeme mít přístup k životu, který nás bude uspokojovat. Poznáme našeho skutečného, nejlepšího přítele a dobrého pastýře. Budeme si jisti, že máme život i po smrti – vzkříšení v nebesích pro věčnost s Ježíšem!

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je plán spasení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries