settings icon
share icon
Otázka

Proč Bůh ve Starém Zákonně vyžadoval zvířecí oběti?

Odpověď


Bůh vyžadoval zvířecí oběti aby dal dočasné odpuštění hříchů a aby nastínil dokonalou a kompletní oběť Ježíše Krista (Leviticus 4:35, 5:10). Zvířecí oběť je důležitá téma nacházející se všude v Písmu, protože "bez krve vylití nebývá odpuštění vin" (Židům 9:22). Když Adam a Eva zhřešili, Bůh zabil zvířata aby jim udělal oblečení (Genesis 3:21). Kain a Ábel přinesli oběti Pánu. Kainova byla nepřijatelná protože přinesl ovoce, zatím co Ábelova byla přijatelná protože přinesl "z prvorozených věcí stáda svého" (Genesis 4:4-5). Potom co ustoupila potopa, Noe obětoval Bohu zvířata (Genesis 8:20-21).

Bůh přikázal Izraelskému národu aby prováděl četné oběti určitými Bohem stanovenými způsoby. Za prvé muselo být zvíře bez poskvrny. Za druhé se musel člověk přínášející oběť identifikovat se zvířetem. Za třetí musel člověk který přinášel oběť zabít zvíře. Když to všechno ve víře udělal, tato oběť mu zajistila odpuštění hříchů. Jiná oběť vyhlášena na Den smíření, popsaná v Leviticus 16, ukazuje odpuštění a zproštění hříchu. Velekněz měl vzít dva kozly pro oběť za hřích. Jeden z kozlů byl obětován jako oběť za hříchy Izraelského lidu (Leviticus 16:15), zatímco ten druhý kozel byl puštěn na svobodu (Leviticus 16:20-22). Oběť za hřích přináší odpuštění, zatímco ten druhý kozel reprezentuje odstranění hříchu.

Proč potom dnes už neprovádíme zvířecí oběti? Zvířecí oběti skončily protože Ježíš Kristus byl poslední a dokonalou obětí. Jan Křtitel tohle poznal když viděl Ježíše přicházet ke křtu a řekl: "Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa." (Jan 1:29). Možná se v duchu zeptáte: proč zvířata? Co udělali špatného? Tam je ta pointa - protože zvířata neudělali nic špatného, oni zemřeli místo toho, kdo přinášel oběť. Také Ježíš Kristus neudělal nic špatného, ale vědome dal Sebe sama aby zemřel za hříchy lidstva (1 Timoteova 2:6). Ježíš Kristus vzal naše hříchy na Sebe a zemřel místo nás. Jak říká 2 Korintským 5:21: "Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm." Skrze víru v to, co Ježíš Kristus vykonal na kříži, můžeme dostat odpuštění.

Shrnuto, zvířecí oběti byli byli přikázány Bohem aby tak jednotlivec mohl mít odpuštění hříchu. Zvíře sloužilo jako náhrada - to znamená že zvíře zemřelo namísto hříšníka, ale jen dočasně - a proto bylo třeba oběti opakovat znovu a znovu. Zvířecí oběti přestali s Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus byl dokonalou zástupní obětí jednou provždy (Židům 7:27) a teď je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidstvem (1 Timoteova 2:5). Zvířecí oběti byli předzvěstí Kristovy oběti za nás. Jediný základ, na kterém zvířecí oběť mohla dát odpuštění hříchů je Kristus, který se měl obětovat za naše hříchy, dajíc nám odpuštění které zvířecí oběť mohla jen ilustrovat a nastínit.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč Bůh ve Starém Zákonně vyžadoval zvířecí oběti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries