settings icon
share icon
Otázka

Proč je vzkříšení Ježíše Krista důležité?

Odpověď


Vzkříšení Ježíše je důležité z několika důvodů. Za prvé to svědčí o obrovské moci Boha samého. Věřit ve vzkříšení je věřit v Boha. Jestli Bůh existuje, a jestli On stvořil vesmír má nad ním moc, potom On má moc vstát z mrtvých. Jestli On nemá takovou sílu, potom On není Bůh hodný naši víry a našeho uctívání. Jedině On, kdo stvořil život, může ho po smrti vzkříšit, jedině On může zvrátit ošklivost - co je sama smrt, a jedině On může odstranit osten smrti a její vítězství (1 Koritským 15:54-55). Ve vzkříšení Ježíše z hrobu nám Bůh připomíná Jeho neomezenou moc nad životem a smrtí.

Za druhé, vzkříšení Ježíše je svědectví o vzkříšení člověka, co je základní doktrínou křesťanské víry. Na rozdíl od všech jiných náboženství, jedině křesťanství má zakladatele který předčí smrt a který slibuje že Jeho následovníci budou dělat to samé. Všechny ostatní náboženství byli založeny muži a proroky kterých koncem byl hrob. Jako křesťané, my máme útěchu v tom, že náš Bůh se stal člověkem, zemřel za naše hříchy, a na třetí den byl vzkříšen. Smrt Ho nemohla zadržet. On žije, a On dnes sedí po pravici Boha Otce v nebi.

V 1 Korintským 15 Pavel detailně vysvětluje důležitost Kristova vzkříšení. Někteří v Korintě nevěřili ve vzkříšení z mrtvých, a v této kapitole dává Pavel šest katasrofálních následků kdyby to vzkříšení nebylo:1) kázání Krista by bylo marné (verš 14); 2) víra v Krista by byla marná (verš 14); 3) všichni svědci a kazatelé vzkříšení by byli lháři (verš 15); 4) nikdo by nebyl vykoupen z hříchu (verš 17); 5) všichni dřívější věřící by zahynuli (v.18); a 6) Křesťané by byli nejubohejší lidé na světě (v. 19). Avšak Kristus byl vzkříšen z mrtvých a "stal se prvotinou těch, kdo zesnuli" (v. 20), ujišťujíc že Ho budeme ve vzkříšení následovat.

Bohem vdechnuté Slovo garantuje vzkříšení věřícího při příchodě Ježíše Krista pro Jeho tělo (církev) - při vytržení. Taková naděje a jistota vede k skvělé písni jako píše Pavel v 1 Korintským 15:55 "Kde je, ó smrti, tvůj osten? Kde je, ó peklo, tvé vítězství?"

Jak tyto poslední verše souvisí s důležitostí vzkříšení? Pavel odpovídá "... vězte, že vaše práce není v Pánu marná" (v. 58). Připomíná nám že můžeme pro Krista trpět pronásledování a nebezpečí (právě tak jak trpěl On) protože víme že budeme vzkříšeni do nového života (v. 29-31). Můžeme náledovat příklad tisíců mučedníků v historii, kteří s radostí vyměnili své pozemské životy za věčný život přes vzkříšení.

Vzkříšení je triumfální a slavné vítězství pro každého věřícího. Ježíš Kristus zemřel, byl pohřben a na třetího dne vstal z mrtvých, podle Písem. A On přichází nova! Zemřelí v Kristu budou vzkříšeni, a ti, kdo zůstali naživu při Jeho příchodu budou proměněni a dostanou nové, slavné těla (1 Tessalonicenským 4:13-18). Proč je vzkříšení Ježíše Krista důležité pro spásu? Ono ukazuje že Bůh přijal Ježíšovu oběť za nás. Ono dokazuje, že Bůh má moc vzkřísit z mrtvých. Ono zaručuje, že ti kteří věří v Krista nezůstanou mrtví, ale budou vzkříšeni do věčného života. To je naše svatá naděje!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč je vzkříšení Ježíše Krista důležité?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries