Otázky o modlitbě


Co je modlitba hříšníka?

Proč se modlit?

Co je modlitba Páně a máme se tak modlit?

Co znamená modlit se ve jménu Ježíše?

Jak dosáhnout toho, aby byly mé modlitby zodpovězeny?

Je dovoleno modlit se opakovaně za stejnou věc?

Je důležité modlit se společně s někým? Je společná modlitba účinnější než modlitba jednotlivce?

Jak je modlitba komunikací s Bohem?

Co je zástupní modlitba?

Jaká je síla modlitby?

Co znamená neustále se modlit?

Jaká je souvislost mezi modlitbou a půstem?

Jaké jsou některé z překážek mocného modlitebního života?

Co je to modlitební procházka? Je biblické jít na modlitební procházku?

Co je modlitba v Duchu?

Jak si mohu být jistý/á, že se modlím podle Boží vůle?

Jak se správně modlit?

Modlitba potichu – je biblická?

Komu se máme modlit – Otci, Synovi aneb Duchu Svatému?


Návrat na českou Domovskou stránku


Otázky o modlitbě