settings icon
share icon
Otázka

Proč se modlit?

Odpověď


Modlitba by pro křesťana měla být něčím jako je dýchání. Je snazší to dělat než nedělat. Modlíme se z různých důvodů. Jeden z nich je ten, že modlitba je způsobem, jak Bohu sloužíme (Lukíš 2:36-38) a posloucháme jej. Modlíme se proto, že nám to Bůh říká (Filipským 4:6-7). Modlitba je ukázána na příkladu Krista i rané církve (Marek 1:35; Skutky 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Myslel-li si Ježíš, že modlitba stojí za námahu, měli bychom se toho držet. Jestliže se musel i on modlit, aby zůstával v Otcově vůli, oč více to potřebujeme my?

Dalším důvodem k modlitbám je to, že modlitba je prostředkem, pomocí kterého nám Bůh chce v různých situacích dávat svá řešení. Modlíme se, když stojíme před závažným rozhodnutím (Lukáš 6:12-13); abychom překonali démonické překážky (Matouš 17:14-21); a abychom ostatní duchovně posílili (Efezským 6:18-19).

Přicházíme k Bohu se svými konkrétními prosbami a Bůh slibuje, že naše modlitby nejsou marné, dokonce ani tehdy, když nedostaneme přesně to, oč žádáme (Matouš 6:6; Římanům 8:26-27). Bůh slíbil, že když prosíme o věci ve shodě s jeho vůlí, dá nám to, oč žádáme (1 Jan 5:14-15). Bůh někdy pozdrží svou odpověď, ovšem podle své moudrosti a k našemu užitku. V takové situaci pak máme být na modlitbách vytrvalí a neustávat (Matouš 7:7; Lukáš 18:1-8). Na modlitbu bychom neměli nahlížet jako na prostředek k uskutečnění naší vůle tady na zemi, ale naopak jako na prostředek k naplnění Boží vůle na zemi. Boží moudrost je přece o tolik větší než naše.

V situacích, kdy přesně nevíme, jaká je Boží vůle, je modlitba prostředkem k rozlišení a rozpoznání jeho vůle. Kdyby se ona Syrská žena, jejíž dceru trápil démon, nemodlila a nepřišla za Kristem, její dcera by nebyla uzdravena (Marek 7:26-30). Kdyby onen slepec u Jericha nevolal ke Kristu, zůstal by slepý (Lukáš 18:35-43). Bůh říká, že často nemáme jen proto, že neprosíme (Jakub 4:2). V určitém smyslu je to s modlitbou stejné jako s šířením evangelia. Nevíme, kdo na dobrou zprávu zareaguje, a to až do chvíle, kdy evangelium řekneme. Stejně tak nikdy neuvidíme výsledek našich modliteb, pokud se nebudeme modlit.

Nedostatek modliteb je projevem nedostatku víry a také důvěry v Boží Slovo. Modlíme se, abychom tak ukázali svou víru v Boha – že totiž věříme tomu, co nám ve svém Slovu slíbil a že nám požehná víc, než oč bychom mohli požádat nebo v co bychom mohli doufat (Efezským 3:20). Modlitba je naším hlavním prostředkem k tomu, abychom viděli, jak Bůh jedná v životech ostatních lidí. A protože to je pro nás prostředek k tomu, abychom se „napojili“ na zdroj Boží moci, je to také prostředek k tomu, abychom vítězili nad Satanem a jeho armádou, které sami přemoct nedokážeme. Ať nás proto Bůh často vidí před svým trůnem, protože tam máme kněze, který se dokáže vcítit do všeho, čím procházíme (Židům 4:15-16). Máme jeho slib, že vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnohé (Jakub 5:16-18). Kéž Bůh oslaví své jméno v našich životech, když mu budeme věřit a často za ním v modlitbách přicházet.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč se modlit?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries