settings icon
share icon
Otázka

Je dovoleno modlit se opakovaně za stejnou věc?

Odpověď


Ježíš v Lukáši 18:1-7 říká podobenství, na kterém nám ukazuje důležitost vytrvalosti v modlitbách. Je to příběh o vdově, která přicházela k nespravedlivému soudci a dožadovala se spravedlnosti proti svým protivníkům. Soudce se podvolil, právě kvůli její vytrvalosti. Ježíš potom zdůrazňuje, že pokud i nespravedlivý soudce vyhoví něčí prosbě jen kvůli vytrvalosti žadatele, čím spíše na naše modlitby odpoví Bůh, který nás miluje, pokud na modlitbách neustaneme? Toto podobenství nás neučí, jak si mnozí mylně myslí, že budeme-li se za něco modlit znovu a znovu, je Bůh zavázán nás vyslyšet. Bůh slíbil, že se zastane těch, kdo mu patří, pomstí je, napraví jejich křivdy, ukáže jim spravedlnost a vysvobodí je od jejich protivníků. Tohle ovšem dělá Bůh proto, že on sám je spravedlivý, svatý a nenávidí hřích – tím, že odpovídá na naše modlitby, dodržuje to, co slíbil a ukazuje svou moc.

Další podobenství o modlitbě dává Ježíš v Lukáši 11:5-12. Stejně jako v podobenství o nespravedlivém soudci, i zde je jádro Ježíšova sdělení v tom, že pokud i člověk dokáže překonat vlastní pohodlí, aby pomohl příteli v nouzi, čím spíše se o naše potřeby postará Bůh, jemuž není žádná naše modlitba přítěží. A znovu nám zde není slíbeno, že dostaneme vše, oč požádáme jenom proto, že budeme žádat opakovaně. Bůh slíbil svým dětem, že se postará o naše potřeby, ne o vše, co chceme. A jaké jsou skutečně naše potřeby, to ví on sám nejlépe. Stejný slib je dán v Matouši 7:7-11 a v Lukáši 11:13, kde se „dobrý dar“ dále vysvětluje jako Duch svatý.

Obě uvedené pasáže nás vybízejí k modlitbě. Není nic špatného na tom, když opakovaně žádáme o stejnou věc. Pokud je to, oč prosíš, v souladu s Boží vůlí (1 Jan 5:14-15), tak o to žádej až do té doby, kdy tě Bůh vyslyší nebo kdy z tvého srdce odejme ono břemeno. Někdy po nás Bůh chce, abychom na odpověď od něj čekali, a učí nás mezitím trpělivosti a vytrvalosti. Někdy prosíme o něco, co nám Bůh chce dát, ale ještě k tomu není čas. A někdy žádáme o něco, co pro nás vůbec není Boží vůle, proto nám říká „ne“. Modlitba není jen to, že Bohu předkládáme své prosby; je to také to, že Bůh ukazuje nám, co je jeho vůle. Vytrvale žádej, vytrvale klepej na dveře a vytrvale hledej, co pro tebe Bůh má, až do okamžiku, kdy ti Bůh dá na tvou modlitbu odpověď nebo než tě přesvědčí o tom, že to, oč žádáš, není tím, co pro tebe chce i on.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je dovoleno modlit se opakovaně za stejnou věc?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries