settings icon
share icon
Otázka

Co je modlitba v Duchu?

Odpověď


Modlení se v Duchu je v Písmu zmíněno tři krát. První Korintským 14:15 říká „Co tedy? Budu se modlit duchem, budu se však modlit také myslí. Budu zpívat duchem, budu však zpívat také myslí.“ Efezským 6:18 říká „ a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu, a právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté.“ Juda 20 říká: „Ale vy, milovaní, se budujte na té své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém“. Takže co přesně znamená modlit se v Duchu?

Řecké slovo přeloženo “modlit se v” může mít více rozličných významů. Může to znamenat “prostřednictvím”, “s pomocí”, “v oblasti” a “ve spojení s”. Modlení v Duchu neodkazuje na slova, které říkáme. Spíše říká o tom, jak se modlíme. Modlení v Duchu je modlení podle vedení Duchem. Je to modlení za věci, za které nás vede Duch abychom se modlili. Římanům 8:26 nám říká “A tak nám také Duch pomáhá v našich slabostech. Vždyť ani nevíme, za co bychom se měli modlit, jak je potřeba, ale sám Duch oroduje za nás nevýslovným sténáním.”

Někteří lidé na základě 1 Korintským 14:15 přirovnávají modlení se v Duchu s modlením se v jazycích. Mluvíc o daru jazyků, Pavel se zmiňuje o tom, že tehdy “se modlí můj duch”. První Korintským 14:14 konstatuje, že když se modlí člověk v jazycích, neví co říká, protože to říká v jazyce který nezná. Dále, nik jiný nemůže rozumět co se říká – ledaže by tam byl nejaký vykladač (1 Korintským 14:27-28). V Efezským 6:18 Pavel nás instruuje “a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu”. Jak se máme modlit všelinějakými modlitbami a prosbami a modlit se za svaté, pokud nik – včetně toho, kdo se modlí, nerozumí co se říká? Proto modlení se v Duchu by mělo být chápáno jako modlení se v moci Ducha, pod vedením Ducha a podle Jeho vůle, a ne jako modlení se v jazycích.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je modlitba v Duchu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries