settings icon
share icon
Otázka

Co je modlitba Páně a máme se tak modlit?

Odpověď


Modlitba Páně, známá též jako Otčenáš, je modlitba, kterou učil Ježíš své učedníky v Matouši 6:9-13 a Lukáši 11:2-4. Matouš 6:9-13 říká toto: „Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“ Mnoho lidí chybně vykládá modlitbu Páně jako modlitbu, kterou máme recitovat slovo za slovem. Někteří lidé mají modlitbu Páně za jakousi kouzelnou formuli, jakoby samotná slova měla nějakou zvláštní moc nebo vliv na Boha.

Bible učí pravý opak. Bůh se daleko více zajímá o to, jaké je naše srdce, když se modlíme, než o naše slova. „Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov“ (Matouš 6:6-7). V modlitbě máme Bohu vylévat své srdce (Filipským 4:6-7), ne mu pouze recitovat naučená slova.

Pánova modlitba by proto měla být brána jako příklad, vzor toho, jak se modlit. Ukazuje nám „přísady“ správné modlitby. Dala by se rozložit následovně. „Otče náš, který jsi v nebesích“ nás učí, komu máme modlitbu adresovat – Otci. „Ať se posvětí tvé jméno“ nám ukazuje, že máme Boha uctívat a chválit pro to, kým je. Věta „ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ nám připomíná, že se máme modlit za uskutečnění Božích plánů na světě a v našich životech, a nikoli za vlastní plány. Máme se modlit za uskutečnění Boží vůle, ne našich tužeb. Jsme také vybízeni, abychom Boha žádali o věci, které potřebujeme – „dej nám i dnes náš denní chléb“. „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ nám připomíná, že máme Bohu vyznávat své hříchy a odvracet se od nich, stejně jako odpouštět ostatním, jako Bůh odpustil nám. Závěr modlitby Páně, „a neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“ je prosbou o pomoc, abychom zvítězili nad hříchem, a žádostí o ochranu před ďáblovými útoky.

Modlitba Páně tedy opravdu není modlitba, kterou si máme zapamatovat a mechanicky opakovat Bohu. Je to pouze příklad toho, jak se modlit. Je tedy špatně, pokud si zapamatujeme modlitbu Páně? Jistěže ne! Je špatně, opakujeme-li modlitbu Páně Bohu, když se modlíme? Ne, je-li v tom vaše srdce a míníte-li vážně slova, která říkáte. Pamatuj, že když se modlíš, zajímá se Bůh daleko více o to, jak s ním komunikuješ a mluvíš ze srdce, než o to, jaká slova použiješ. Filipským 4:6-7 říká: „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je modlitba Páně a máme se tak modlit?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries