settings icon
share icon
Otázka

Jaká je síla modlitby?

Odpověď


Myšlenka, že síla je vlastní modlibě je velmi populární. Podle Bible je síla modlitby jednoduše sílou Boží, který slyší a odpovídá na modlitbu. Vezměme v úvahu následující:

1) Pán Bůh Všemohoucí může dělat všechny věci; pro Něho není nic nemožné (Lukáš 1:37).

2) Pán Bůh Všemohoucí pozývá Jeho lidi aby se k Němu modlili. Modlitba k Bohu by měla být stálá (Lukáš 18:1), s díkůčiněním (Filipenským 4:6), ve víře (Jakub 1:5), v Boží vůli (Matouš 6:10), aby byl oslaven Bůh (Jan 14:13-14), a ze spravedlivého srdce (Jakub 5:16).

3) Pán Bůh Všemohoucí slyší modlitby Jeho dětí. On nám přikazuje modlit se, a On nám slibuje že nás i uslyší když tak uděláme. „ V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a volání mé před oblíčejem jeho přišlo v uši jeho“ (Žalm 18:6).

4) Pán Bůh Všemohoucí odpovídá na modlitbu. „Já volám k tobě, nebo vyslýcháš mne, ó Bože silný“ (Žalm 17:6), „Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje“(Žalm 34:17).

Jiná populární myšlenka je, že velikost víry, kterou máme, určuje zdali Bůh odpoví. Nicméně někdy Pán odpovídá na naše modlitby navzdory nedostatku naši víry. Ve Skutcích 12 se církev modlí za Petrovo propuštění z vězení (v. 5), a Bůh odpovídá na jejich modlitbu (v 7-11). Petr přichází ke dveřím modlitebného shromáždění a klepe, ale ti, kteří se modlí, napoprvé odmítají uvěřit, že to je skutečně Petr. Oni se modlili aby byl osvobozen, ale zlyhali v tom, že neočekávali odpověď na jejich modlitby.

Síla modlitby neproudí od nás; nezáleží na zvláštních slovech které říkáme, ani na způsobu jak je říkáme, dokonce ani na tom, jak často je říkáme. Síla modlitby není založena na tom kde se díváme ani na pozici našeho těla. Síla modlitby nepřichází od používání artefaktů anebo ikon alebo svíček či korálek. Síla modlitby přichází od Toho Všemohoucího, který slyší naše modlitby a odpovídá na ně. Modlitba nás staví do kontaktu se Všemohoucím Bohem, a my máme očakávat výsledky od Všemohoucího zdali On zvolí vyhovět naši žádosti nebo odmítne. Ať je odpověď jakákoli, Bůh kterému se modlíme je zdrojem síly modlitby, a On může odpovědět a odpoví nám – podle Jeho absolutní vůle a načasování.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaká je síla modlitby?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries