settings icon
share icon
Otázka

Jak se správně modlit?

Odpověď


Jak je nejlepší modlit se: stojíc, sedíc, klečíc anebo tváří k zemi? Měli by být naše ruce otevřené, zavřené, anebo zvednuté k Bohu? Mají být naše oči zavřené když se modlíme? Je lepší modlit se v božím domě anebo v přírodě? Měli bychom se modlit ráno když se probudíme, anebo večer před spaním? Existují nějaká správná slova, které potřebujeme v našich modlitbách říct? Jak modlitbu začít? Jak ji skončit? Tyto a podobné otázky jsou běžné otázky týkající se modlitby. Jaký je správný způsob modlit se? Je vůbec něco z uvedeného důležité?

Modlitba je až příliš často vnímána jako “zaklínadlo”. Někteří věří, že když neřekneme přesně co se má řeknout, anebo se modlíme v jiné než té správne pozici, Bůh nevyslyší a neodpoví. To je totálně nebiblické. Bůh neodpovídá na naše modlitby na základě toho, kdy se modlíme, kde jsme, jaká je poloha našeho těla anebo jaké je pořadí slov v naši modlitbě. V 1 Janově 5:14-15 je nám řečeno abychom Bohu důvěřovali, když k němu přicházíme v modlitbě, vědíc že On nás slyší a dá nám cokoli žádáme pokud je to podle Jeho vůle. Podobně Jan 14:13-14 říká “A o cokoli byste poprosili v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li o něco prosit v mém jménu, já to udělám." Podle těchto a mnoho jiných Písem, Bůh odpovídá na modlitby na základě toho, jestli jsou předkládané podle Jeho vůle a ve jménu Ježíše (aby byl Otec osláven v Synovi).

Takže jaký je správný způsob modlitby? Filipenským 4:6-7 nám říká abychom se modlili jak se nám dá, a abychom se modlili s vděčným srdcem. Bůh odpoví všechny takové modlitby a dá nám I dar Jeho míru v našich srdcích. Správný způsob modlitby je vylít naše srdce Bohu a být čestný a otevřený před Bohem – On už nás pozná líp než poznáme sebe my. Máme přednášet naše prosby Bohu uvědomujíc si, že Bůh ví co je nejlepší a nedá něco, co není Jeho vůle pro nás. Máme v modlitbě vyjádřit svou lásku, vděčnost a chválu Bohu bez toho, abychom si dělali starosti o tom, zdali používáme ty správné slova. Bůh si všímá obsah našeho srdce spíše než výmluvnost našich slov.

Nejvýstižnější “model” modlitby v Bibli je Očenáš v Matouši 6:9-13. Prosím chápejte, že Modlitba Páně není modlitba, kterou se máme namemorovat a recitovat ji Bohu. Je to příklad věcí, které by v modlitbě měli být: chvála, důvěra Bohu, prosby, zpověď a pokora. Máme se modlit za věci o kterých mluví Očenáš, používajíc naše vlastní slova a “přizpůsobit” je naši vlastní cestě s Bohem. Správný způsob jak se modlit je vyjádřit Bohu to, co máme v našem srdci. Sedě, ve stoje, nebo na kolenou; ruky otevřené nebo zavřené; v kostele, doma či venku; ráno nebo v noci – to všechno jsou boční otázky a každý má vlastní přesvědčení jakou mají prioritu resp. vhodnost. Bůh si přeje aby byla modlitba opravdovým a osobním spojením mezi Ním a námi.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak se správně modlit?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries