settings icon
share icon
Otázka

Co znamená neustále se modlit?

Odpověď


Pavlův příkaz v 1 Tessalonicenslkým 5:17 “neustále se modlete” může být matoucí. Samozřejmě to nemůže znamenat abychom byli po celý den skloněnou hlavu a zavřené oči. Pavel tím nemyslel nepřestajné mluvení, ale spíše vědomí Boha a vydání se Bohu, které s sebou nosíme pořád. Každá chvíle by měla být s vědomím, že Bůh je s námi a že On se aktivně podílí a angažuje v našich myslích a činech.

Když se naše myšlenky obracejí k starostem, strachu, sklíčenosti a hněvu, máme vědomě rychle obrátit každou myšlenku v modlitbu a každou modlitbu k díkůvzdání. Ve svém dopise Filipenským nám Pavel přikazuje přestat se znepokojovat a místo toho “za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu” (Filipenským 4:6). On věřící v Koloseách učí zasvětit se modlitbě: “v modlitbě buďte vytrvalí, bděte v ní s díkůčiněním” (Kolossenským 4:2). Pavel nabádá Efezských věřících aby modlitbu viděli jako zbraň užitečnou v duchovním boji (Efezským 6:18). Během dne by měla být modlitba to první v kažé strašné situaci, a při každé znepokojené myšlence nebo nežádané úloze - kterou přikázal Bůh. Nedostatek modlitby nám způsobí že se budeme spoléhat na sebe místo abychom se spoléhali na Boží milost. Neustálá modlitba je ve své podstatě nepřetržitá závislost na Bohu a společenství s Bohem.

Pro křesťany by měla být modlitba jako dýchání. Nemusíš myslet jak dýchat, protože vzduch pod tlakem sám ti vchází do plic a v podstatě tě nutí dýchat. Proto je těžší zadržet dech než dýchat. Podobně, když jsme se narodili do Boží rodiny, vstoupili jsme do duchovní atmosféry, kde Boží přítomnost a milost dělají tlak, anebo vliv na náš život. Modlitba je normální reakce na tento tlak. Jako věřící, my všichni jsme vstoupili do Boží atmosféry abychom dýchali vzduch modlitby.

Naněštěstí mnoho křesťnů zadržuje svůj “duchovní dech” na dlouhou dobu, myslíc si že krátké momenty s Bohem jsou dostatečné aby zůstali naživu. Ale takové omezení jejich duchovního zdroje je způsobeno hříšnými tužbami. Pravda je, že každý věřící musí být stále v Boží přítomnosti, nepřestajně dýchající v Jeho pravdách, aby byl plně funkčný.

Pro křesťany je snadnější cítit jistotu spoléháním se na Boží milost místo záviset od ní. Příliš mnoho věřících se uspokojuje fyzickým požehnáním a má malou touhu pro to duchovní. Když programy, metody a peníze přinášejí působivé výsledky, je sklon splést si úspěch člověka s Božím požehnáním. Když se tak stane, zmizí vášnivá touha po Bohu a Jeho pomoci. Ustavičná, neodpadávající, neustálá modlitba je základní část křesťanského života a proudí z pokory a závislosti na Bohu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená neustále se modlit?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries