Co je to modlitební procházka? Je biblické jít na modlitební procházku?


Otázka: Co je to modlitební procházka? Je biblické jít na modlitební procházku?

Odpověď:
Modlitební procházka je praktika modlení se na jistém místě, je to typ přímluvné modlitby který zahrnuje procházku k nejakému místu anebo při nějakém místě a současné modlení se. Někteří lidé věří, že být v blízkosti místa pomáhá modlit se účinněji. Modlitební procházky dělají jednotlivci, skupiny nebo dokonce celé církve. Mohou být krátké jako panelák anebo dlouhé mnoho kolometrů. Jde o to, aby se použilo pěti zmyslů – zarak, sluch, čich, chuť a hmat – aby tak zástupní modlitebníci lépe pochopili o co se mají modlit.

Tak například, když se procházíte po vašem okolí a hledáte něco za co by ste se modlili, možná narazíte na dvůr velmi neupravený a zanedbaný. To vám možná napoví aby ste se modlili za zdraví obyvatel uvnitř - jak fyzické tak i duchovní. Některé modlitební skupiny obcházejí školy, modlíc se za učitele a žáky uvnitř, za jejich bezpečnost a pohodu, a aby byli v jejich škole zmařeny ďábelské plány. Někteří lidé cítí, že se líp koncentrují a mocněji směřují své modlitby když přecházejí v blízkosti lidí a míst za které se modlí.

Modlitební procházky jsou relativně nový fenomén, jeho původ není jasný. Pro modlitební procházky není biblický model, ačkoli je jasné – protože chodení pěšky byl v biblických dobách nejčastější způsob přepravy – že se lidé chodíc pěšky i modlili. Nicméně neexistuje přímý příkaz že modlitební procházky jsou něco co máme dělat. Věřit, že když se modlíme majíc tělo v nějaké pozici je silnější než když se modlíme jindy anebo jinak, není duchovní. Kromě toho, když možná cítíme, že máme být v blízkosti místa nebo situace abychom se modlili dobře, náš nebeský Otec, který je vždy všude, ví přesně co je potřeba a odpoví podle své dokonalé vůle a v načasování. Fakt, že On nám dovolí abychom byli částí Jeho plánů skrze naši modlitby je náš užitek, ne Jeho.

Nám je přikázáno “neustále se modlete” (1 Tessalonicenským 5:17), a protože jsou procházky něco co děláme denně, jistě částí neustálého modlení se je modlení se když se procházíme. Bůh slyší všechny modlitby těch, kteří zůstávají v Kristu (Jan 15:7), bez ohledu na čas, místo anebo polohu. Zároveň ale s jistotou není příkaz proti modlitebním procházkám, a cokoli nás nabádá modlit se, je hodno úvahy.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Co je to modlitební procházka? Je biblické jít na modlitební procházku?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha