settings icon
share icon

Câu hỏi về Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh là ai?

Khi nào / Làm thế nào để chúng ta nhận được Thánh Linh?

Báp-têm của Thánh Linh là gì?

Những lời nói phạm đến Thánh Linh là gì?

Làm thế nào tôi được đầy dẫy Thánh Linh?

Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?

Có phải những ân tứ quyền năng của Thánh Linh dành cho ngày hôm nay?

Ân tứ nói tiếng lạ là gì? Có phải ân tứ nói tiếng lạ dành cho ngày nay?

Đức Chúa Trời phân phát các ân tứ thuộc linh như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi ân tứ thuộc linh mà tôi cầu xin?

Một tín hữu có được cho là có khả năng cảm nhận Đức Thánh Linh?

Mệnh đề "và Đức Chúa Con" là gì?

Trái của Đức Thánh Linh là gì?

Làm buồn / dập tắt Đức Thánh Linh có nghĩa là gì?

Cầu nguyện bằng tiếng lạ là gì? Có phải cầu nguyện bằng tiếng lạ là một ngôn ngữ cầu nguyện giữa một Cơ Đốc Nhân và Chúa?

Hiện nay vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta là gì?

Hiện tượng chết ngất trong Thánh Linh có được Kinh Thánh hậu thuẫn không?

Liệu có bao giờ Thánh Linh rời bỏ một tín đồ?

Đâu là sự khác biệt giữa ân tứ thuộc linh và năng lực?

Có phải nói tiếng lạ là bằng chứng của việc có đức Thánh Linh?

Bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là gì?

Kinh Thánh có nhắc đến thuyết chấm dứt không?

Phong trào ân tứ là gì?

Nói tiếng lạ là gì?

Những danh xưng và tước vị của Đức Thánh Linh là gì?

Ấn chứng của Đức Thánh Linh là gì?

Mục đích của những sự ban cho dấu lạ trong Kinh Thánh là gì?

Đức Thánh Linh giống như lửa là thế nào?

Đức Thánh Linh là “Anh ấy”, “Cô ấy” hay “Nó”, đàn ông, phụ nữ hay trung tính?

Vai trò của Thánh Linh trong Cựu Ước là gì?

Có danh sách liệt kê các ân tứ thuộc linh theo Kinh Thánh không?

Liệu việc trắc nghiệm/đánh giá/kiểm tra các ân tứ có giá trị gì không?

Chúng ta có nên thờ phượng Đức Thánh Linh?

Ân tứ thuộc linh phân biệt các thần là gì?

Ân tứ thuộc linh thông giải tiếng lạ là gì?

Ân tứ thuộc linh khích lệ là gì?

Ân tứ thuộc linh của đức tin là gì?

Ân tứ chữa lành là gì?

Ân tứ thuộc giúp đỡ là gì?

Ân tứ thuộc lãnh đạo là gì?

Ân tứ thuộc linh lòng thương xót là gì?

Ân tứ thuộc linh nói tiên tri là gì?

Những ân tứ thuộc linh của lời nói khôn ngoan và lời nói có tri thức là gì?

Làm thế nào tôi có thể nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh?

Tại sao chim bồ câu đã được sử dụng như là một biểu tượng cho Chúa Thánh Linh?

ĐứcThánh Linh là Đấng yên ủi của chúng ta điều này có ý nghĩa gì?

Đức Thánh Linh có phải là con người không?

Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là gì?

Sự khác biệt giữa sự hiển hiện của Đức Thánh Linh và sự toàn tại của Đức Chúa Trời là gì?

Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là gì?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Câu hỏi về Đức Thánh Linh
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries