settings icon
share icon
Câu hỏi

Khi nào / Làm thế nào để chúng ta nhận được Thánh Linh?

Trả lời


Sứ đồ Phao-lô dạy rõ ràng rằng chúng ta nhận được Thánh Linh ngay thời điểm chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của chúng ta. 1 Cô-rinh-tô 12:13 tuyên bố: "Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa". Rô-ma 8:9 cho chúng ta biết rằng nếu một người không có Thánh Linh, người ấy không thuộc về Đấng Christ: "Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." Ê-phê-sô 1:13-14. Dạy chúng ta rằng Thánh Linh là ấn chứng của ơn cứu chuộc cho tất cả những ai tin rằng: "Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài."

Ba phân đoạn này nói rõ ràng rằng một người nhận được Thánh Linh ngay thời điểm của sự cứu rỗi. Phao-lô không thể nói rằng tất cả chúng ta được báp-têm bởi một Thánh Linh và tất cả đều uống chung một Thánh Linh nếu như không phải tất cả các tín hữu Cô-rinh-tô đã nhận được Thánh Linh. Rô-ma 8:9 nói mạnh hơn rằng nếu một người không có Thánh Linh người ấy không thuộc về Đấng Christ. Vì vậy, việc nhận lấy Thánh Linh là một yếu tố xác định của việc nhận được sự cứu rỗi. Hơn nữa, Thánh Linh không thể đóng dấu "cứu rỗi" (Ê-phê-sô 1:13-14) nếu Ngài không được nhận vào thời điểm của sự cứu rỗi. Nhiều đoạn Kinh Thánh làm cho rõ ràng rằng sự cứu rỗi của chúng ta được bảo đảm vào ngay thời điểm chúng ta nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa chúng ta.

Đây là cuộc thảo luận gây tranh cãi vì các công tác của Thánh Linh thường bị lẫn lộn. Việc tiếp nhận / ở trong Thánh Linh xảy ra ngay thời điểm của sự cứu rỗi. Việc đầy dẫy Thánh Linh là một tiến trình liên tục trong đời sống Cơ Đốc nhân. Trong lúc chúng ta quả quyết báp têm Thánh Linh cũng xảy ra tại thời điểm của sự cứu rỗi, một số Cơ Đốc nhân không có. Điều này đôi khi những kết quả được báp têm Thánh Linh bị nhầm lẫn với "nhận được Thánh Linh" là một hành động đến sau sự cứu rỗi.

Tóm lại, làm thế nào để chúng ta nhận được Thánh Linh? Chúng ta nhận được Thánh Linh bằng cách đơn giản tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của chúng ta (Giăng 3:5-16). Khi nào chúng ta nhận được Thánh Linh? Thánh Linh trở thành sở hữu lâu dài của chúng ta ngay thời điểm chúng ta tin Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Khi nào / Làm thế nào để chúng ta nhận được Thánh Linh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries