settings icon
share icon
Câu hỏi

Liệu việc trắc nghiệm/đánh giá/kiểm tra các ân tứ có giá trị gì không?

Trả lời


Việc các con cái của Chúa muốn biết về ân tứ thuộc linh được ban cho bởi đức Thánh Linh để phục vụ và làm vinh hiển Chúa là rất đáng khen ngợi (2 Ti-mô-thi 1:6). Cùng lúc, Kinh Thánh không đề cập đến việc ân tứ thuộc linh có thể xác định bằng một bài kiểm tra hay không. Đa phần các bài kiểm tra ân tứ thuộc linh tiến thành theo cùng một cách thức. Người được kiểm tra sẽ trả lời một bảng câu hỏi hoặc tuyên bố. Sau khi các câu hỏi đều được trả lời, một giá trị sẽ được tính cho sự lựa chọn các câu trả lời, và số đó sẽ xác định ân tứ thuộc linh. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Thánh Linh ban các ân tứ thuộc linh tùy theo ý định của Ngài, tùy theo việc Ngài chọn dùng tín đồ như thế nào để phục vụ người khác.

Một trong những vấn đề của các bài kiểm tra thuộc linh là, trong số các cơ đốc nhân ngày nay, có nhiều ý kiến khác nhau về toàn bộ vấn đề của các ân tứ thuộc linh, chẳng hạn có bao nhiêu loại ân tứ, chính xác các ân tứ này là gì, liệu có khi nào một vài ân tứ không hoạt động, và liệu có thể tính luôn các ân tứ của đấng Christ cho Hội Thánh của Ngài (Ê-phê-sô 4:11) như là một loại ân tứ thuộc linh. Hiếm khi những vấn đề này được tính đến trong các bài đánh giá. Một vấn đề khác, rất thường xảy ra, là cách đánh giá của mọi người về bản thân mình thường khác cách đánh giá của người khác về họ, điều này có thể dẫn đến những kết quả sai trong những đánh giá ân tứ thuộc linh.

Vấn đề thứ ba về việc sử dụng phương pháp đánh giá ân tứ là các ân tứ đến từ Chúa qua Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh ban các ân tứ này cho người Ngài chọn (1 Cô-rinh-tô 12:7-11). Trong Giăng 16:13, các tín đồ được Chúa Giê-xu hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn họ đến với mọi lẽ thật. Vì lẽ, Đức Thánh Linh là Người chọn ai sẽ được ân tứ nào, Ngài quan tâm tới việc chúng ta nhận biết được ân tứ của chúng ta hơn chính bản thân chúng ta quan tâm. Quả thật, sự tò mò của bản thân chúng ta về chúng ta “tài năng” thế nào rất nhiều lúc xuất phát từ những suy nghĩ vô nghĩa về sự quan trọng của bản thân chúng ta. Ngược lại, Đức Thánh Linh muốn chúng ta biết rằng các ân tứ thuộc linh của chúng ta luôn là tốt nhất, để chúng ta có thể vận hành trong cơ thể thuộc linh như một cách để mang đến sự vinh hiển và tôn kính cho Cha Thiên Thượng.

Nếu chúng ta thật lòng tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa qua lời cầu nguyện, thông công, học lời Chúa, và sự dạy lời Chúa của các đầy tớ Ngài, các ân tứ chúng ta sẽ trở nên rõ ràng. Chúa ban cho chúng ta những gì lòng chúng ta ao ước (Thi Thiên 37:4). Không nhất thiết Chúa sẽ ban cho bất kể điều gì chúng ta muốn, mà đúng hơn là Ngài có thể và sẽ đặt vào lòng chúng ta chính những mong muốn đó. Ngài có thể đặt trong lòng chúng ta khao khát được dạy dỗ, khao khát được cho đi, khao khát được cầu nguyện, khao khát được phục vụ, vân vân. Khi chúng ta hành động trong những khao khát này, và chúng ta tin cậy phục vụ vinh hiển của Ngài khi dùng những ân tứ của chúng ta, kết quả tích cực sẽ đến-cơ thể của đấng Christ sẽ được phát triển và Chúa sẽ được vinh hiển.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Liệu việc trắc nghiệm/đánh giá/kiểm tra các ân tứ có giá trị gì không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries