settings icon
share icon
Câu hỏi

Hiện nay vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta là gì?

Trả lời


Trong tất cả các ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, không có gì tuyệt vời hơn sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh có nhiều chức năng, vai trò, và cách thức hoạt động khác nhau. Đầu tiên, Ngài làm việc trong tấm lòng của tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ là Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh xuống thế gian để “cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét” (Giăng 16:7-11). Mọi người đều có “ý thức của Chúa”, cho dù họ có thừa nhận nó hay không. Đức Thánh Linh áp dụng chân lý của Đức Chúa Trời vào tâm trí của con người để bắt phục họ bởi lý lẽ công bằng và thuyết phục rằng họ là những tội nhân. Đáp ứng với nhận thức tội lỗi đó đem con người đến sự cứu rỗi.

Khi mà chúng ta được cứu và thuộc về Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ cư ngụ vào tấm lòng chúng ta mãi mãi, ấn chứng chúng ta với bảo chứng của sự công nhận, xác chứng, và bảo đảm về tình trạng đời đời của chúng ta là con cái của Ngài. Chúa Giê-xu đã nói Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến với chúng ta để trở thành Đấng Giúp Đỡ, Đấng An Ủi, và Đấng Hướng Dẫn. “Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một Ðấng An Ủi khác, để Ngài có thể ở với các ngươi mãi mãi” (Giăng 14:16). Trong từ Hy Lạp, “Đấng Cố Vấn” dịch ở đây có nghĩa là “người được gọi đồng hành” và có sự hiểu biết của một người để động viên và thúc đẩy. Đức Thánh Linh cư ngụ vĩnh viễn vào bên trong tấm lòng của những người tin nhận Chúa (Rô-ma 8:9; I Cô-rinh-tô 6:19-20, 12:13). Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh như là một “sự bồi thường” cho sự vắng mặt của Ngài, để thực hiện những chức năng mà Chúa sẽ làm cho chúng ta nếu như Ngài vẫn còn tiếp tục ở riêng với chúng ta.

Một trong số những chức năng đó là sự mặc khải chân lý. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta giúp chúng ta hiểu và giải thích lời Chúa. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ rằng “Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật” (Giăng 16:13). Ngài mặc khải trong tâm trí chúng ta toàn bộ lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, đó là những điều liên quan đến sự thờ phượng, giáo lý, và lối sống của Cơ Đốc Nhân. Ngài là người hướng dẫn tối cao, đi trước, dẫn đường, loại bỏ các ngăn trở, mở ra sự hiểu biết, và làm cho mọi thứ trở nên thật rõ ràng và đơn giản. Ngài hướng dẫn con đường mà chúng ta nên đi cùng với mọi sự thiêng liêng ở trong đó. Không có sự hướng dẫn đó, chúng ta sẽ dễ rơi vào sai lệch. Một phần chân lý quan trọng mà Đức Thánh Linh bày tỏ ra là Chúa Giê-xu là Đấng như Ngài đã nói Ngài là ai (Giăng 15:26, I Cô-rinh-tô 12:3). Đức Thánh Linh bắt phục chúng ta nhận biết Thần tính của Đấng Christ và sự nhập thể, về Ngài là Đấng Mê-si, sự khổ nạn và sự chết của Ngài, sự sống lại và thăng thiên của Ngài, sự cao trọng cả thể của Ngài ở bên hữu Đức Chúa Trời, và vai trò của Ngài là làm thẩm phán của muôn vật. Đức Chúa Trời ban cho Đấng Christ sự vinh hiển trong muôn vật (Giăng 16:14).

Một trong những vai trò khác của Đức Thánh Linh đó là Đấng ban ân tứ. Trong I Cô-rinh-tô 12 miêu tả ân tứ thuộc linh được ban cho những người tin Chúa để chúng ta có thể thực hiện chức năng như là thân thể của Đấng Christ trên đất. Tất cả ân tứ, dù lớn hay nhỏ, đều được ban cho bởi Đức Thánh Linh, vì vậy chúng ta có thể thành đại sứ nước Trời trên thế gian này để bày tỏ ân điển của Ngài và tôn vinh Ngài.

Đức Thánh Linh cũng thực hiện chức năng như là Đấng sản sinh bông trái trong cuộc sống chúng ta. Khi Ngài ngự trong chúng ta, Ngài bắt đầu công cuộc thu hoạch bông trái của Ngài trong đời sống chúng ta - yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn, tiết độ (Ga-la-ti 5:22-23). Những điều này không phải do việc làm của thân thể xác thịt chúng ta, nơi mà không có khả năng để sản sinh ra những bông trái này, nhưng đây là kết quả của sự hiện diện Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta.

Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cư ngụ trong cuộc sống của chúng ta, rằng Ngài thực hiện tất cả những chức năng diệu kỳ, rằng Ngài ở bên trong chúng ta mãi mãi, và rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa hoặc bỏ chúng ta, tất cả đó là nguồn của niềm vui phước hạnh và niềm an ủi lớn lao cho mỗi chúng ta. Cảm tạ Chúa về món quà quý giá này- đó là Đức Thánh Linh và công việc của Ngài trong cuộc sống chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Hiện nay vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries