settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Thánh Linh là ai?

Trả lời


Có nhiều quan niệm sai về bản thể của Đức Thánh Linh. Một vài quan điểm cho Đức Thánh Linh là một năng lực thần bí. Vài quan niệm khác hiểu Đức Thánh Linh như là quyền năng Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho những người theo Ngài. Kinh Thánh nói gì về bản thể của Đức Thánh Linh. Nói theo cách đơn giản thì – Kinh Thánh nói Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh là một thân vị, một hữu thể có đầy đủ lý trí, tình cảm, và ý chí.

Lẽ thật rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời được chỉ ra rõ ràng trong Kinh Thánh, gồm có Công vụ các sứ đồ 5:3-4 Trong những câu Kinh Thánh này Phi-e-rơ đứng trước mặt A-na-nia hỏi tại sao ngươi nói dối Đức Thánh Linh và nói với ông ta rằng “Ngươi đã nói dối không phải với con người nhưng với Đức Chúa Trời”. Đây là một tuyên bố rõ ràng rằng nói dối Đức Thánh Linh là nói dối Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể biết Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời bởi vì Ngài có những thuộc tính của Đức Chúa Trời. Thí dụ Đức Thánh Linh toàn tại được chép trong Thi Thiên 139:7-8 “Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó.” Tiếp theo, trong I Cô-rinh-tô 2:10 chúng ta thấy thuộc tính toàn tri của Đức Thánh Linh: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.”

Chúng ta có thể biết Đức Thánh Linh thật là một thân vị thánh bởi vì Ngài có lý trí, tình cảm và ý chí. Đức Thánh Linh có suy nghĩ và thông biết (I Cô-rinh-tô 2:10) Đức Thánh Linh có thể bị làm buồn (Ê-phê-sô 4:30) Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:26-27) Đức Thánh Linh thực hiện những quyết định theo ý muốn của Ngài (I Cô-rinh-tô 12:7-11). Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là thân vị thứ ba trong Ba ngôi. Vì là Đức Chúa Trời, nên Đức Thánh Linh sẽ hành động với vai trò là Thần yên ủi và Thần lẽ thật mà Chúa Giê Xu đã hứa (Giăng 14:16, 26 và Giăng 15:26).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Thánh Linh là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries