settings icon
share icon
Câu hỏi

Một tín hữu có được cho là có khả năng cảm nhận Đức Thánh Linh?

Trả lời


Trong khi một số mục vụ/công tác của Đức Thánh Linh có thể thu hút một cảm xúc, chẳng hạn sự cáo trách tội lỗi, sự an ủi, và sự ban năng quyền, Kinh Thánh không dạy chúng ta đặt cơ sở mối liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh hay dựa trên những gì chúng ta cảm nhận. Mọi tín hữu đã tái sanh đều có Đức Thánh Linh đang ngự bên trong. Chúa Giê-xu đã bảo với chúng ta rằng khi Thần An Ủi đến Ngài sẽ ở với chúng ta và ở trong chúng ta. “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi" (Giăng 14:16-17). Nói cách khác, Chúa Giê-xu đang sai một đấng như chính Ngài đến ở với chúng ta và ở trong chúng ta.

Chúng ta biết Đức Thánh Linh ở với chúng ta bởi vì Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta như vậy. Mọi tín hữu đã tái sanh đều được Đức Thánh Linh ngự ở bên trong, nhưng không phải mọi tín hữu đều được kiểm soát bởi Đức Thánh Linh, và có một sự khác biệt rõ ràng. Khi chúng ta bước đi bằng xác thịt của mình, chúng ta không ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh mặc dầu chúng ta vẫn còn được Ngài ngự bên trong. Sứ đồ Phao-lô dẫn giải về lẽ thật này, và ông dùng một minh họa giúp chúng ta hiểu. “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5:18). Nhiều người đọc câu Kinh Thánh này và giải thích nó có nghĩa rằng sứ đồ Phao-lô đang nói chống lại rượu. Tuy nhiên, văn cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này là sự bước đi và cuộc chiến tranh của kẻ tin được đầy dẫy Thánh Linh. Do vậy, có một điều gì đó ở đây còn hơn cả chỉ là một lời cảnh báo về việc uống quá nhiều rượu.

Khi người ta bị say xỉn vì uống quá nhiều rượu, họ biểu lộ một số đặc điểm: họ trở nên lóng ngóng, lời nói của họ bị líu nhíu, và phán đoán của họ bị sút giảm. Sứ đồ Phao-lô thiết lập một sự so sánh ở đây. Đúng như việc có một vài đặc tính nhất định để xác định một ai đó bị điều khiển bởi quá nhiều rượu, cũng sẽ có một số đặc điểm nhất định để nhận diện một người nào đó được kiểm soát bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta đọc được trong Ga-la-ti 5:22-24 về trái của Thánh Linh. Đây là trái của Đức Thánh Linh, và nó được biểu lộ bởi tín hữu đã tái sanh ở dưới quyền kiểm soát của Ngài.

Thời của động từ trong Ê-phê-sô 5:18 cho biết một quá trình liên tục của việc "được đầy dẫy" bởi Đức Thánh Linh. Vì đó là một lời cổ vũ, do đó nó cũng có thể là không được đầy dẫy hay được kiểm soát bởi Thánh Linh. Phần còn lại của Ê-phê-sô 5 cho chúng ta các đặc tính của một tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh. “Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:19-21).

Chúng ta không được đầy dẫy Thánh Linh bởi vì chúng ta cảm thấy chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, nhưng bởi vì đây là đặc quyền và sở hữu của Cơ Đốc Nhân. Được đầy dẫy hay được kiểm soát bởi Thánh Linh là kết quả của việc bước đi trong vâng phục với Chúa. Đây là một món quà ân điển và không phải là một sự cảm thấy về mặt cảm xúc. Các cảm xúc có thể và sẽ lừa dối chúng ta, và chúng ta có thể tiến dần đến một sự mê loạn/điên cuồng về cảm xúc hoàn toàn đến từ xác thịt cứ không phải từ Đức Thánh Linh. “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt ... Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy." (Ga-la-ti 5:16, 25).

Nói như vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng có những lúc chúng ta có thể bị tràn ngập bởi sự hiện diện và quyền năng của Thánh Linh, và đây thường là một kinh nghiệm xúc cảm. Khi điều đó xảy ra, đó là một niềm vui không giống niềm vui nào khác. Vua Đa-vít "đã nhảy múa hết sức" (2 Sa-mu-ên 6:14) khi họ khiêng Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem. Kinh nghiệm niềm vui bởi Thánh Linh là sự am hiểu rằng là con cái của Đức Chúa Trời chúng ta đang được ban phước bởi ân điển của Ngài. Cho nên, tuyệt đối là, các công tác/mục vụ của Đức Thánh Linh có thể thu hút những cảm xúc và tình cảm của chúng ta. Cùng lúc đó, chúng ta không được dựa trên sự bảo đảm/sự tin chắc về sự sở hữu Đức Thánh Linh của chúng ta vào cách chúng ta cảm nhận.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một tín hữu có được cho là có khả năng cảm nhận Đức Thánh Linh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries