settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm buồn / dập tắt Đức Thánh Linh có nghĩa là gì?

Trả lời


Khi từ “dập tắt” được sử dụng trong Kinh Thánh, điều này nói về việc ngăn chặn một đám lửa. Khi Cơ Đốc Nhân cầm thuẫn của đức tin, là một trong các khí giới của Đức Chúa Trời mà Cơ Đốc Nhân sử dụng (Ê-phê-sô 6:16), họ sẽ đánh tan sức mạnh của những ngọn giáo lửa hừng hực từ Sa-tan. Đấng Christ mô tả hỏa ngục là nơi mà lửa sẽ không bao giờ bị “dập tắt” (Mác 9:44, 46, 48). Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh là ngọn lửa ngự bên trong mỗi Cơ Đốc Nhân. Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài qua những hành động và thái độ của chúng ta. Khi Cơ Đốc Nhân không để cho Đức Thánh Linh được biểu lộ qua những hành động, và khi chúng ta làm những việc mà chúng ta biết là sai, thì chúng ta đã ngăn chặn và dập tắt Đức Thánh Linh. Chúng ta không để cho Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài qua con đường mà Ngài muốn dành cho chúng ta.

Để hiểu làm buồn Thánh Linh có nghĩa là gì, chúng ta đầu tiên phải hiểu rằng điều này ngụ ý Đức Thánh Linh sở hữu một nhân tính. Chỉ có con người mới buồn; vì vậy, Đức Thánh Linh phải là một “con người thiêng liêng” để có được cảm xúc này. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc hiểu Ngài buồn vì chúng ta như thế nào và vì chính ngay cả bản thân chúng ta cũng buồn vì người khác. Ê-phê-sô 4:30 nói với chúng ta rằng chúng ta không nên làm buồn Đức Thánh Linh. Chúng ta làm buồn Ngài bằng cách sống như người ngoại đạo (4:17-19), bằng sự giả dối (4:25), bằng sự nóng giận (4:26-27), bằng sự trộm cắp (4:28), bằng những lời dữ (4:29), bằng sự cay đắng (4:31), bằng sự không tha thứ (4:32), và bằng những chuyện gian dâm (5:3-5). Làm buồn Đức Thánh Linh là hành động trong tội lỗi, cho dù đó chỉ là trong suy nghĩ hoặc cả suy nghĩ và việc làm.

Both quenching and grieving the Spirit are similar in their effects. Both hinder a godly lifestyle. Both happen when a believer sins against God and follows his or her own worldly desires. The only correct road to follow is the road that leads the believer closer to God and purity, and farther away from the world and sin. Just as we do not like to be grieved, and just as we do not seek to quench what is good—so we should not grieve or quench the Holy Spirit by refusing to follow His leading.

Dập tắt và làm buồn Thánh Linh có cùng hậu quả. Cả hai đều ngăn chặn một lối sống thánh khiết. Cả hai xảy ra khi một Cơ Đốc Nhân phạm tội với Chúa và đi theo những ham muốn trần tục của mình. Chỉ có một con đường đúng đắn cho chúng ta đi theo đó là con đường dẫn Cơ Đốc Nhân đến gần hơn với Chúa và sự thánh khiết, và đi ra xa khỏi những ham muốn thế gian và tội lỗi. Chúng ta đều không muốn bị người khác làm buồn lòng, và cũng không muốn tìm kiếm điều gì làm dập tắt những thứ tốt đẹp- chính vì lý do đó chúng ta không nên làm buồn và dập tắt Thánh Linh bằng cách từ chối đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm buồn / dập tắt Đức Thánh Linh có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries