settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta có nên thờ phượng Đức Thánh Linh?

Trả lời


Chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời nên được tôn thờ. Chỉ có Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thờ phượng, và chỉ có Đức Chúa Trời đáng được tôn thờ. Câu hỏi liệu chúng ta có nên thờ phượng Đức Thánh Linh được trả lời đơn giản bằng cách xác định xem liệu Thánh Linh có phải là Đức Chúa Trời. Trái ngược với những ý tưởng của một số giáo phái, Đức Thánh Linh không chỉ đơn thuần là một "lực lượng", nhưng là một nhân cách. Đức Thánh Linh được nhắc đến với đặc tính con người (Giăng 15:26; 16: 7-8, 13-14). Đức Thánh Linh đóng vai trò như một con Người có nhân tính sẽ hành động- Ngài nói (1 Timôthê 4:1), Ngài yêu thương (Rô-ma 15:30), Ngài dạy (Giăng 14:26), Ngài cầu thay (Rô-ma 8:26) và vân vân.

He taught the apostles “all things” (John 14:26). He was involved in the creation process (Genesis 1:2). The Holy Spirit is spoken of in intimate association with both the Father and the Son (Matthew 28:19; John 14:16). As a Person, He can be lied to (Acts 5:3-4) and grieved (Ephesians 4:30). Furthermore, some passages in the Old Testament that are attributed to God are applied to the Spirit in the New Testament (see Isaiah 6:8 with Acts 28:25, and Exodus 16:7 with Hebrews 3:7-9).

Đức Thánh Linh sở hữu bản tính của Thượng Đế-Ngài chia sẻ các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Về bản chất Ngài không phải là thiên thần hay con người. Ngài là đời đời (Hê-bơ-rơ 9:14). Ngài hiện diện khắp mọi nơi hiện tại (Thi Thiên 139: 7-10). Đức Thánh Linh toàn tri, nghĩa là, Ngài biết "mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa" (I Cô-rinh-tô 2: 10-11). Ngài dạy các môn đồ "mọi sự" (Giăng 14:26). Ngài đã tham gia vào quá trình sáng tạo (Sáng thế ký 1: 2). Đức Thánh Linh được nhắc đến trong mối liên hệ mật thiết với cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (Ma-thi-ơ 28:19; Giăng 14:16). Như là Ngôi Thứ Ba, Ngài có thể bị nói dối (Công vụ các sứ đồ 5: 3-4) và bị làm buồn (Ê-phê-sô 4:30). Hơn nữa, một số đoạn nói về Đức Chúa Trời trong Kinh Cựu Ước được áp dụng cho Đức Thánh Linh trong Tân Ước (xem Ê-sai 6: 8 với Công vụ các sứ đồ 28:25, và Xuất-ê-díp-tô-ký 16: 7 với Hê-bơ-rơ 3: 7-9)

Một Người thiêng liêng thì xứng đáng với sự thờ phượng. Đức Chúa Trời "đáng được ngợi khen" (Thi Thiên 18:3). Đức Chúa Trời là vĩ đại "xứng đáng nhất để được ngợi khen" (Thi Thiên 48:1). Chúng ta được lệnh phải thờ phượng Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:10; Khải huyền 19:10; 22:9). Nếu, như vậy?, Đức Thánh Linh là Thượng đế, Người thứ ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, thì Ngài xứng đáng được thờ phượng. Phi-líp 3: 3 cho chúng ta biết rằng tín hữu thật sự là những người mà trái tim của họ đã được cắt bì, thờ phượng Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh và vinh hiển và vui mừng trong Đấng Christ. Đây là một bức tranh đẹp về sự thờ phượng ba Ngôi của Đức Chúa Trời.

Làm thế nào để chúng ta thờ phượng Đức Thánh Linh? Cũng giống như cách chúng ta thờ phượng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Cơ Đốc Nhân thờ phượng bằng tâm thần, bắt nguồn từ các hành động bên trong của Đức Thánh Linh mà chúng ta đáp ứng bằng cách dâng đời sống của chúng ta cho Ngài (Rô-ma 12:1). Chúng ta thờ phượng Đức Thánh Linh bằng cách vâng lời các mệnh lệnh của Ngài. Liên quan đến Đấng Christ, sứ đồ Giăng giải thích rằng "Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta"(I Giăng 3:24). Chúng ta nhìn thấy sự liên kết giữa việc vâng lời Đấng Christ và Đức Thánh Linh Đấng ngự trong chúng ta, kết án mọi điều của chúng ta, đặc biệt là nhu cầu của chúng ta để thờ phượng bởi sự vâng phục và trao quyền cho chúng tôi để thờ phượng.

Thờ phượng bản thân nó là một chức năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta "thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật" (Giăng 4:24). Những người có tâm thần là những người đang được ngự bởi Thánh Linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài (Rô-ma 8:16). Sự hiện diện của Ngài trong trái tim chúng ta cho phép chúng ta trở lại thờ phượng Ngài trong Đức Thánh Linh. Chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, như Đấng Christ ở trong Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha ở trong chúng ta qua Đức Thánh Linh (Giăng 14:20, 17:21).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta có nên thờ phượng Đức Thánh Linh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries