settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Thánh Linh có phải là con người không?

Trả lời


Nhiều người thấy rằng giáo lý về Đức Thánh Linh là khó hiểu. Đức Thánh Linh có phải là một lực lượng, một người, hay là cái gì khác không? Kinh Thánh dạy gì?

Kinh Thánh cung cấp nhiều cách để giúp chúng ta hiểu rằng Đức Thánh Linh thực sự là một con người, Ngài là một cá nhân, chứ không phải là một điều phi cá nhân. Thứ nhất, mọi đại từ được sử dụng để ám chỉ đến Thánh Linh là "anh ta" không phải là "nó". Ngôn ngữ Hy Lạp nguyên gốc của Tân Ước rõ ràng là xác nhận con người của Đức Thánh Linh . Từ "Spirit" (pneuma) là trung tính và dĩ nhiên sẽ có đại từ trung tính để có sự tương hợp ngữ pháp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các đại từ nam tính được tìm thấy (ví dụ, Giăng 15:26; 16:13-14). Về mặt ngữ pháp, không có cách nào khác để hiểu các đại từ của Tân Ước liên quan đến Đức Thánh Linh — Ngài được gọi là "Ngài", là một con người.

Ma-thi-ơ 28:19 dạy chúng ta làm phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đây là một sự ám chỉ chung cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Ngoài ra, chúng ta đừng làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30). Đức Thánh Linh có thể bị phạm tội nghịch cùng (Ê-sai 63:10) và bị nói dối cùng (Công vụ 5:3). Chúng ta phải vâng lời Ngài (Công vụ 10:19–21) và tôn vinh Ngài (Thi Thiên 51:11).

Con người của Đức Thánh Linh cũng được khẳng định bởi những công việc của Ngài. Ngài đích thân tham gia vào sự sáng tạo (Sáng thế ký 1:2), trao quyền cho dân sự của Đức Chúa Trời (Xa-cha-ri 4:6), hướng dẫn (Rô-ma 8:14), an ủi (Giăng 14:26), kết án (Giăng 16:8), giảng dạy (Giăng 16:13), ngăn trở tội lỗi (Ê-sai 59:19), và ban các mạng lệnh (Công vụ 8:29). Mỗi công việc này đòi hỏi sự tham gia của một người chứ không chỉ là một lực lượng, điều hay ý tưởng.

Các thuộc tính của Đức Thánh Linh cũng cho thấy nhân cách của Ngài. Đức Thánh Linh có sự sống (Rô-ma 8:2), có ý chí (I Cô-rinh-tô 12:11), toàn tri (I Cô-rinh-tô 2:10–11), vĩnh cửu (Hê-bơ-rơ 9:14), và có mặt khắp nơi (Thi Thiên 139:7). Một lực lượng đơn thuần không thể sở hữu tất cả những thuộc tính này, nhưng Đức Thánh Linh thì có.

Và con người của Đức Thánh Linh được khẳng định bởi vai trò của Ngài là Ngôi thứ ba trong Chúa Ba Ngôi. Chỉ có người bình đẳng với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 28:19) và sở hữu các thuộc tính của sự toàn tri, sự toàn tại, và đời đời thì mới có thể được định nghĩa là Đức Chúa Trời.

Trong Công vụ 5:3–4, Phi-e-rơ gọi Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời khi nói rằng: "Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt (giữ) lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời". Phao-lô cũng ám chỉ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời trong II Cô-rinh-tô 3:17–18, nói, "Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh".

Đức Thánh Linh là con người, như Kinh Thánh nói rõ ràng. Như vậy, Ngài được tôn kính như Đức Chúa Trời và phục vụ trong sự hiệp nhất hoàn hảo với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con để dẫn dắt chúng ta trong đời sống thuộc linh ..

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Thánh Linh có phải là con người không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries