settings icon
share icon
Câu hỏi

Mệnh đề "và Đức Chúa Con" là gì?

Trả lời


Mệnh đề filioque ("và Đức Chúa Con") đã, và vẫn còn, là một tranh cãi trong giáo hội liên quan đến Đức Thánh Linh. Câu hỏi là, "Đức Thánh Linh đã phát xuất từ ai, Đức Chúa Cha, hay từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con?" Từ filioque nghĩa là "và con" trong tiếng La-tinh. Nó được nhắc đến như là "mệnh đề filioque” bởi vì cụm từ “và con” đã được thêm vào Tín Điều Nicene, chỉ rằng Đức Thánh Linh đã phát xuất từ Cha "và Con". Đã có quá nhiều tranh luận về vấn đề này mà cuối cùng đã dẫn đến sự chia tách giữa các giáo hội Công Giáo La Mã và Chính Thống Đông Phương vào năm 1054 sau Công Nguyên. Hai giáo hội này vẫn còn không đồng thuận về mệnh đề filioque.

Giăng 14:26 cho chúng ta biết, “Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, ...” Giăng 15:26 cho chúng ta biết, “Khi nào Ðấng Yên ủi sẽ đến, là Ðấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.” Xin cũng xem Giăng 14:16 và Phi-líp 1:19. Những câu Kinh Thánh này dường như đều cho biết rằng Thánh Linh được sai xuống bởi cả Cha và Con. Điều thiết yếu trong mệnh đề filioque là một mong ước muốn bảo vệ thần tánh của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời (Công vụ 5:3-4). Những ai chống mệnh đề filioque thì chống đối bởi vì họ tin việc Đức Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con khiến Đức Thánh Linh "ở dưới quyền" Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Những ai ủng hộ mệnh đề filioque thì tin rằng việc Đức Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con không ảnh hưởng đến việc Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ngang hàng, bình đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Sự tranh cãi trên mệnh đề filioque có thể liên quan đến một phương diện của thân vị Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng hiểu thấu cách trọn vẹn. Đức Chúa Trời, là một hữu thể vô hạn, thì tuyệt đối không thể nào thấu hiểu được đối với tâm trí con người hữu hạn của chúng ta. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và Ngài đã được sai xuống bởi Đức Chúa Trời như "sự thay thế" của Đức Chúa Giê-xu ở đây trên đất. Câu hỏi liệu Đức Thánh Linh đã được sai xuống bởi Đức Chúa Cha, hay bởi cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, là không thể nào trả lời được một cách rạch ròi, và cũng tuyệt đối không cần thiết phải được trả lời cách rạch ròi. Mệnh đề filioque có lẽ sẽ phải vẫn mãi là một sự tranh cãi.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mệnh đề "và Đức Chúa Con" là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries