settings icon
share icon
Câu hỏi

Bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là gì?

Trả lời


Tín đồ có Thánh Linh của Đấng Christ, là hy vọng của vinh quang trong họ (Cô-lô-se 1:27). Những ai bước đi trong Thánh Linh sẽ thể hiện sự thánh khiết trong nếp sống hàng ngày, hàng giờ. Điều này được xác lập bằng ý thức chọn lựa bằng đức tin để nương cậy nơi sự dẫn dắt của Thánh Linh trong suy nghĩ, lời nói và hành động (Rô-ma 6:11-14). Không dựa vào sự đưa dẫn của Thánh Linh sẽ dẫn tín đồ không sống đúng với sự kêu gọi và sự vững lòng mà sự cứu chuộc ban cho (Giăng 3:3; E-phê-sô 4:1; Phi-líp 1:27). Chúng ta có thể biết rằng mình đang bước trong Thánh Linh nếu đời sống chúng ta thể hiện những hoa trái của Thánh Linh, “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22,23). Đầy rẫy (bước đi với) Thánh Linh cũng có nghĩa là để lời của Đấng Christ (Kinh Thánh), “ở đầy trong lòng” (Cô-lô-se 3:16).

Kết quả của bước đi này là lòng biết ơn, ngợi ca và niềm vui (Ê-phê-sô 5:18-20; Cô-lô-se 3:16). Con cái của Chúa sẽ được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Chúa (Rô-ma 8:14). Ngay cả khi Cơ đốc nhân chọn không bước theo Thánh Linh, qua đó phạm tội và làm buồn Ngài, sư phục hồi vẫn được dành cho họ thông qua sự ăn năn. (Ê-phê-sô 4:30; 1 Giăng 1:9). “Bước đi trong Thánh Linh” tức là theo sự chỉ dẫn của Thánh Linh. Việc “bước đi” với Thánh Linh vô cùng quan trọng, để cho Ngài dẫn dắt bước đi của chúng ta và uốn nắn tâm trí chúng ta. Kết luận lại, giống như chúng ta đã nhận Đấng Christ bằng đức tin, Ngài cũng gọi chúng ta bước đi trong Ngài bằng đức tin, cho đến khi chúng ta được cất lên thiên đàng và nghe, tiếng của Chủ, “Rất tốt!” (Cô-lô-se 2:5, Ma-thi-ơ 25:23).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries