settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi được đầy dẫy Thánh Linh?

Trả lời


Câu Kinh Thánh quan trọng để hiểu về sự đầy dẫy Thánh Linh là Giăng 14:16 nơi mà Chúa Giê-xu đã hứa Thánh Linh sẽ ngự trị trong những tín hữu và rằng việc ngự trị này là luôn luôn. Điều quan trọng là sự phân biệt giữa ngự trị khác với đầy dẫy Thánh Linh. Sự ngự trị luôn luôn của Thánh Linh dành cho tất cả các tín hữu, chứ không của riêng ai. Có một số câu Kinh Thánh tham khảo hổ trợ cho kết luận này. Trước nhất, Thánh Linh là một môn quà cho tất cả các tín hữu trong Chúa Giê-xu mà không có ngoại lệ, và không có điều kiện được đặt trên món quà này, ngoại trừ niềm tin vào Đấng Christ (Giăng 7:37-39). Thứ hai, Thánh Linh được ban cho tại thời điểm cứu rỗi (Ê-phê-sô 1:13). Ga-la-ti 3:2 nhấn mạnh chân lý này, nói rằng ấn chứng và sự ngự trị của Thánh Linh diễn ra tại thời điểm tin nhận. Thứ ba, Thánh Linh ngự trị trong các tín hữu luôn luôn. Thánh Linh được ban cho các tín hữu như là một sự đảm bảo, , hoặc một sự bảo chứng cho sự vinh hiển trong tương lai của các tín hữu trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 1:22; Ê-phê-sô 4:30).

Điều này khác với sự đầy dẫy Thánh Linh được biết trong Ê-phê-sô 5:18. Chúng ta nên nhường chỗ hoàn toàn cho Thánh Linh mà Ngài có thể chiếm hữu trọn vẹn, đầy dẫy chúng ta. Rô-ma 8:9 và Ê-phê-sô 1:13-14 cho thấy rằng Ngài ngự trị trong từng tín hữu, Ngài cũng có thể bị làm buồn (Ê-phê-sô 4:30), và những hoạt động của Ngài trong chúng ta có thể bị dập tắt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Khi chúng ta cho phép điều này xảy ra, chúng ta không kinh nghiệm được sự đầy trọn của công việc Thánh Linh và quyền năng của Ngài trong và qua chúng ta. Để được đầy dẫy Thánh Linh hàm ý để Thánh Linh tự do chiếm hữu tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta, hướng dẫn và kiểm soát chúng ta. Để rồi quyền năng của Ngài được sử dụng qua đời sống chúng ta đến nỗi những gì chúng ta làm là kết quả cho Chúa. Việc đầy dẫy Thánh Linh không chỉ áp dụng cho hành vi hướng ngoại, nó cũng áp dụng cho những suy nghĩ tận đáy lòng và động cơ của những việc làm của chúng ta. Thi Thiên 19:14 nói, "Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con, nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!"

Tội lỗi là sự ngăn trở việc đầy dẫy Thánh Linh, và vâng lời Chúa là cách duy trì đầy dẫy Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18 truyền lệnh rằng chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh, tuy nhiên, không phải là việc cầu nguyện cho đầy dẫy Thánh Linh là chúng ta sẽ đầy dẫy. Sự vâng lời của chúng ta theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời là cách duy nhất cho phép Thánh Linh tự do làm việc trong lòng chúng ta. Bởi vì chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng tội lỗi nên không thể được đổ đầy Thánh Linh mọi lúc. Khi chúng ta phạm tội, ngay lập tức chúng ta phải xưng ra với Đức Chúa Trời và làm mới lại cam kết của chúng ta để được đầy dẫy Thánh Linh và để Thánh Linh hướng dẫn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi được đầy dẫy Thánh Linh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries