Vprašanja o teologiji


Kako se glasi definicija teologije?

Kaj je sistematična teologija?

Kaj je krščanski svetovni nazor?

Kaj je predmilenializem?

Kaj je dispenzacionalizem in ali je svetopisemski?

Kaj je predestinacija? Ali je predestinacija svetopismenska?

Kaj so doktrine milosti?

Kaj je kalvinizem in ali je svetopisemski? Kaj je pet točk kalvinizma?

Kaj je arminijanstvo in ali je svetopisemsko?

Kalvinizem proti arminijanizmu – kateri vidik je pravilen?

Kaj je amileniarizem?

Katere so različne teorije sprave?

Kaj je krščanska apologetika?

Kaj je krščanska apologetika?

Kaj je zavezna teologija in ali je to svetopisemski pojem?

Kaj je božanska skrb (Božja previdnost)?

Kaj sta splošno razodetje in posebno razodetje?

Kaj je postmileniarizem?

Kaj je reformirana teologija?

Kaj je teologija nadomestitve?

Kaj je trinitarizem? Je trinitarizem utemeljen v Svetem pismu?


Povratek na slovensko domačo stran
Vprašanja o teologiji