Jautājumi par Jēzu Kristu


Kas ir Jēzus Kristus?

Vai Jēzus ir Dievs? Vai Jēzus kādreiz ir apliecinājis Sevi par Dievu?

Vai Kristus dievišķība ir bibliska?

Vai Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir taisnība?

Vai Jēzus eksistē? Vai ir pārliecinošs pierādījums viņa eksistencei?

Ko nozīme tas, ka Jēzus ir Dieva Dēls?

Kāpēc nevainīga un tīra piedzimšana ir tik svarīga?

Vai Jēzus tika sists krustā piektdien?

Vai Jēzus bija ellē laikā starp savu nāvi un augšāmcelšanos?

Kur Jēzus bija tajās trīs dienās, ko Viņš pavadīja starp Savu nāvi un augšāmcelšanos?

’Vai Jēzus varētu būt grēkojis?

’Kāpēc Jēzus Mt. evaņģēlijā ģenealoģija atšķiras no Lk. evaņģēlija?

’Kas ir hipostiskā savienība? Kā Jēzus vienā un tajā pašā laikā var būt Dievs un cilvēks?

’Vai Jēzus Kristus bija precējies?

’Ja Jēzus bija Dievs, tad kā Viņš varēja lūgties uz Dievu? Vai Jēzus lūdzās uz Sevi Pašu?

’Vai Jēzum bija brāļi un māsas?

’Kāpēc Jēzum bija jāpieredz tik daudz ciešanu?

’Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir Dieva Jērs?

’Kuros Vecā Testamenta pantos ir paredzējums par Kristus atnākšanu?

’Ko nozīmē tas, ka Jēzus ir Cilvēka Dēls?

’Kāpēc Dievs sūtīja Jēzu tieši tajā laikā un ne citā? Kāpēc ne agrāk? Kāpēc ne vēlāk?

’Kāpēc gan lai es ticētu Jēzus atdzimšanai?


Jautājumi par Jēzu Kristu