settings icon
share icon
Jautājums

Vai Jēzus bija ellē laikā starp savu nāvi un augšāmcelšanos?

Atbilde


Attiecībā uz šo jautājumu pastāv daudzas neskaidrības. Galvenokārt jēdziens - Jēzus bija ellē - nāk no apustuļu ticības apliecinājuma, kurā teikts, ka Jēzus nokāpa ellē. Ir daži panti, kuri atkarībā no tulkošanas veida it kā apraksta Jēzus nokāpšanu ellē. Studējot šo jautājumu pirmkārt ir svarīgi saprast, ko Bībele māca par nāves valstību.

Aprakstot nāves valstību Svētajos Rakstos ir lietots vārds sheol, kas vienkārši nozīmē ”nāves vieta” jeb ”vieta, kur dvēsele aiziet pēc nāves.” Aprakstot elli Jaunajā Testamentā ir lietots grieķu vārds hades, kas arī nozīmē ”nāves vieta.” Citi panti Jaunā Testamenta Svētajos Rakstos norāda, ka sheol/ hades ir pagaidu vieta, kur dvēseles gaida pēdējo atpestīšanu un tiesu. Atklāsmes gr. 20:11-15 panti norāda uz skaidru atšķirību starp šiem diviem. Elle (uguns ezers) ir patstāvīgā un galīgā vieta, kurā nonāks visi atkritēji pēc pēdējās tiesas. Hades ir pagaidu vieta. Tātad nē, Jēzus nebija nokāpis ellē. Elle ir nākotnes valstība, kura sāks darboties tikai pēc pēdējās tiesas (Atklāsmes gr. 20:11-15).

Sheol/ hades ir valstība ar divām daļām (Mt.ev.11:23, 16:18; Lk.ev.10:15, 16:23; Apustuļu darbi 2: 27-31); uzturēšanās vieta gan zudušajam, gan glābtajam. Glābto uzturēšanās vieta ir tā saucamā ”paradīze” jeb ”Ābrahama azote.” Uzturēšanās vieta starp glābto un zudušo ir šķirta ar plaisu jeb bezdibeni (Lk.ev.16:26). Uzkāpjot debesīs Jēzus paņēma līdzi paradīzes iemītniekus (ticīgos) (Efeziešiem 4:8-10). Zudusī daļa no sheol/hades paliek nemainīga. Visi neticīgie pēc savas nāves iet uz šo nemainīgo daļu un gaida pastaro tiesu. Vai Jēzus bija nogājis uz sheol/hades. Jā, saskaņā ar vēstulē Efeziešiem 4:8-10 un 1. Pētera vēstulē 3:18-20 rakstīto.

Lasot tādus pantus kā Psalmā 16:10-11 rakstītos var rasties dažas neskaidrības: ”jo tu mani šeolā nepametīsi, savam svētajam neliksi ieraudzīt bedri! Tu man liec iepazīt dzīvības taku, vislielāko prieku tava vaiga priekšā, tīksmību tev pie labās rokas mūžam!” Pareizi saprotot, burtiskā nozīmē tas ir ”kaps” – (sheol) un tā nekādā gadījumā nav nāves valstība, kā citi to izprot. Jēzus teica zaglim: ”Patiesi Es tev saku: -šodien tu būsi ar Mani paradīzē” (Lk.ev.23:43). Jēzus ķermenis bija kapā; Viņa dvēsele devās uz ”paradīzi,” kas ir daļa no sheol/hades. Tad Jēzus paņēma visas labās dvēseles no paradīzes un kopā ar tām devās uz debesīm. Nelaimīgā kārtā daudzie Bībeles tulkojumi nav saskanīgi un pareizi. It īpaši, ja tas attiecas uz Ebreju un Grieķu vārdu tulkojumiem; tādiem, kā piem. Sheol, hades un elle.

Daži atkal uzskata, ka Jēzus devās uz slikto sheol/hades daļu (elli), lai vēl vairāk ciestu sodu par mūsu grēkiem. Šī ideja ir absolūti ne Bībeliska, nepareiza. Tā bija Viņa nāve pie krusta un Viņa ciešanas mūsu vietā, kas nomaksāja par mūsu grēkiem visā pilnībā un deva mums brīvību. Tās bija Viņa izlietās asinis, kas nomazgāja mūsu grēku (Jāņa 1 vēst. 1:7-9). Esot piesists pie krusta Viņš uzņēmās visas cilvēces grēku nastu uz sevis. Viņš kļuva par grēku mūsu labā: ”Viņu, kas grēku nepazina, Viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs Viņā taptu par Dieva taisnību” (2.Kor.5:21). Šī grēka inkriminēšana (mūsu grēki tika piedēvēti Viņam) palīdz mums saprast Jēzus cīņu Getsemanes dārzā, kad pilnais grēka trauks tika izliets pār viņu pie krusta.

Viņš bija nošķirts no Tēva saņemot pār Viņu izlieto grēka kausu tanī mirklī, kad skaļi iesaucās pie krusta: ”Mans Dievs, Mans Dievs, kādēļ Tu esi Mani atstājis?” (Mt.ev.27:46). Pirms pēdējās nopūtas Jēzus izsaucās: ”Tēvs, Es nododu Savu Garu Tavās rokās. Un to sacījis viņš nomira” (Lk.ev.23:46). Viņa ciešanas, kuras Viņš uzņēmās mūsu vietā bija noslēgtas. Viņa dvēsele devās uz paradīzes labo daļu (hades). Jēzus nedevās uz elli. Jēzus ciešanas beidzās mirklī, kad Viņš mira. Sods par grēkiem bija nomaksāts visā pilnībā. Viņš sagaidīja Sava ķermeņa atdzimšanu un atgriezās Savā pilnā godībā un cēlumā. Tātad, vai Jēzus bija devies uz elli? Nē, Vai Jēzus devās uz sheol/hades vietu? Jā.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Jēzus bija ellē laikā starp savu nāvi un augšāmcelšanos?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries